Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2024
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (249)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2024A6412 lip 2024
P 3/22
Postanowienie z dnia 26 czerwca 2024 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [181 KB]
2024A6312 lip 2024
SK 63/20
Postanowienie z dnia 29 listopada 2023 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [209 KB]
2024A6203 lip 2024
K 21/20
Postanowienie z dnia 26 czerwca 2024 r.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego aktu normatywnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [214 KB]
2024A6127 cze 2024
SK 22/21
Wyrok z dnia 4 czerwca 2024 r.
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [435 KB]
2024A6025 cze 2024
K 7/24
Wyrok z dnia 19 czerwca 2024 r.
Tryb uchwalenia ustawy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [383 KB]
2024A5919 cze 2024
SK 61/20
Postanowienie z dnia 21 maja 2024 r.
Przedłużenie przepisem przejściowym mocy obowiązywania aktu prawa miejscowego nieistniejącego w dniu wejścia w życie tego przepisu przejściowego bez podania tego faktu do wiadomości w dzienniku urzędowym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [244 KB]
2024A5818 cze 2024
K 8/21
Wyrok z dnia 11 grudnia 2023 r.
Okresowa kara finansowa lub ryczałt nakładany przez TSUE; środki tymczasowe odnoszące się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [582 KB]
2024A5706 cze 2024
P 14/16
Postanowienie z dnia 21 maja 2024 r.
Zasady nabycia w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [243 KB]
2024A5606 cze 2024
P 11/16
Postanowienie z dnia 21 maja 2024 r.
Zasady nabycia w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [243 KB]
2024A5505 cze 2024
SK 139/20
Postanowienie z dnia 15 maja 2024 r.
Wykonywanie czynności ustawowo zastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych podczas świadczenia usług detektywistycznych – brak dostatecznej określoności czynu zabronionego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [207 KB]
2024A5405 cze 2024
SK 80/20
Postanowienie z dnia 15 maja 2024 r.
Blankietowy charakter normy prawnej zawartej w art. 97 kodeksu wykroczeń, który odsyła do prawa o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [314 KB]
2024A5305 cze 2024
SK 6/23
Postanowienie z dnia 8 maja 2024 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie sędziego złożonego w oparciu o art. 41 § 1 KPK.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [241 KB]
2024A5204 cze 2024
Kp 1/23
Wyrok z dnia 11 grudnia 2023 r.
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [786 KB]
2024A5127 maj 2024
K 5/21
Postanowienie z dnia 14 maja 2024 r.
Nakazywanie przez TSUE państwom członkowskim, w ramach środków tymczasowych, określonego ukształtowania składu, sposobu powoływania, uprawnień, ustroju, kompetencji lub zawieszenia funkcjonowania konstytucyjnych organów państw członkowskich, zwłaszcza sądów.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [198 KB]
2024A5027 maj 2024
SK 92/23
Postanowienie z dnia 8 maja 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [240 KB]
2024A4927 maj 2024
SK 59/23
Postanowienie z dnia 8 maja 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [216 KB]
2024A4827 maj 2024
SK 44/23
Postanowienie z dnia 8 maja 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [218 KB]
2024A4724 maj 2024
U 1/24
Wyrok z dnia 16 maja 2024 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości regulujące rozpoznanie wniosków o wyłączenie sędziego z powodu okoliczności jego powołania.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [325 KB]
2024A4624 maj 2024
SK 59/21
Wyrok z dnia 8 maja 2024 r.
Brak zaskarżalności postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych wydanego po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [371 KB]
2024A4516 maj 2024
SK 98/22
Postanowienie z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Rozpoznanie zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza przez sąd upadłościowy jako sąd drugiej instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [288 KB]
2024A4413 maj 2024
SK 123/20
Wyrok z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Stosowanie sankcji nieważności w odniesieniu do czynności prawnej dokonanej przez strony z naruszeniem ustawowego obowiązku uzyskania zgody właściwego ministra – obszar portu morskiego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [333 KB]
2024A4310 maj 2024
SK 5/21
Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2024 r.
Prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – modyfikacja wniosku po 31 grudnia 2008 r..
Pobierz OTK ZU

Pobierz [235 KB]
2024A4210 maj 2024
SK 70/23
Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [217 KB]
2024A4110 maj 2024
SK 51/23
Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [238 KB]
2024A4010 maj 2024
P 11/22
Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2024 r.
Brak możliwości zmiany powództwa z roszczenia o zasądzenie odszkodowania na roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach bez uzyskania zgody pracodawcy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [261 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej