Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2024
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (105)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2024A3605 kwi 2024
SK 74/22
Postanowienie z dnia 19 marca 2024 r.
Zróżnicowanie w obowiązku uiszczenia opłaty sądowej w przypadku złożenia przez stronę zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, od tego czy zgłoszenie wniosku nastąpiło przed sądem I czy II instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [214 KB]
2024A3505 kwi 2024
P 8/23
Postanowienie z dnia 19 marca 2024 r.
Odstąpienie od zasady prawnej przez jakikolwiek skład Sądu Najwyższego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [206 KB]
2024A3429 mar 2024
SK 10/21
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2023 r.
Odszkodowanie za grunty warszawskiego które zostały przejęte przez państwo na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. – data faktycznego pozbawienia możliwości władania działką.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [401 KB]
2024A3325 mar 2024
SK 45/23
Postanowienie z dnia 6 marca 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [241 KB]
2024A3225 mar 2024
SK 2/24
Postanowienie z dnia 6 marca 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [231 KB]
2024A3125 mar 2024
P 2/22
Postanowienie z dnia 6 marca 2024 r.
Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [217 KB]
2024A3022 mar 2024
SK 90/22
Wyrok z dnia 27 lutego 2024 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [283 KB]
2024A2919 mar 2024
K 22/23
Postanowienie z dnia 6 marca 2024 r.
Przepisy kształtujące samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów – przynależność lekarzy do poszczególnych izb lekarskich i zakres odpowiedzialności zawodowej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [217 KB]
2024A2819 mar 2024
K 1/24
Postanowienie z dnia 6 marca 2024 r.
Brak przyznania innym jednostkom organizacyjnym i podmiotom gospodarczym (przedsiębiorcom), kontrolowanym przez NIK, dostępu do drogi sądowej w celu kontroli zgodności z prawem wszczęcia i wykonywania kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [226 KB]
2024A2712 mar 2024
SK 72/22
Postanowienie z dnia 21 lutego 2024 r.
Brak udokumentowania umocowania do reprezentowania spółki poprzez nieprzedłożenie odpisu z KRS – pomimo powszechności danych zawartych w rejestrze – jako brak formalny skargi uniemożliwiający nadanie jej biegu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [256 KB]
2024A2612 mar 2024
SK 79/22
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2023 r.
Odszkodowanie za grunty warszawskie, które zostały przejęte przez państwo na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. – data faktycznego pozbawienia możliwości władania działką.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [415 KB]
2024A2511 mar 2024
SK 109/20
Wyrok z dnia 13 grudnia 2023 r.
Zróżnicowanie prawa do świadczenia przedemerytalnego w zależności od tego, czy okresy uprawniające do tego świadczenia są przerywane bądź nieprzerwane.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [344 KB]
2024A2401 mar 2024
SK 103/20
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Wyłączenie zwrotu kosztów skazanemu w sprawie z oskarżenia publicznego, z tytułu wynagrodzenia jednego obrońcy z wyboru, za postępowanie wykonawcze wszczęte bezpodstawnie.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [364 KB]
2024A2329 lut 2024
SK 60/23
Postanowienie z dnia 31 stycznia 2024 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej w sprawie odwołania od upomnienia dziekańskiego oraz konieczność uzyskania zgody patrona i dziekana na prowadzenie przez aplikanta adwokackiego innego zajęcia.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [249 KB]
2024A2229 lut 2024
SK 22/23
Postanowienie z dnia 31 stycznia 2024 r.
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [249 KB]
2024A2129 lut 2024
SK 11/23
Postanowienie z dnia 30 stycznia 2024 r.
Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [248 KB]
2024A2023 lut 2024
P 7/21
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Wyrównanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy w związku z uznaniem przepisu określającego jego wysokość za niekonstytucyjny.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [186 KB]
2024A1923 lut 2024
P 2/24
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [212 KB]
2024A1823 lut 2024
K 26/23
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Określenie sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na rok 2023.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [186 KB]
2024A1723 lut 2024
K 25/23
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Określenie sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na rok 2023.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [269 KB]
2024A1622 lut 2024
K 18/20
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego aktu normatywnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [178 KB]
2024A1522 lut 2024
K 23/23
Wyrok z dnia 11 stycznia 2024 r.
Procedura pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa NBP.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [527 KB]
2024A1416 lut 2024
SK 88/19
Postanowienie z dnia 5 grudnia 2023 r.
Ograniczenie możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy przez osobę bezdomną na podstawie kryterium zamieszkiwania w lokalu w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [253 KB]
2024A1314 lut 2024
P 1/19
Postanowienie z dnia 31 stycznia 2024 r.
Zróżnicowanie sytuacji podatników należących do kręgu osób najbliższych w zależności od przedmiotu darowizny; ograniczenie dysponowania przedmiotem darowizny.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [318 KB]
2024A1214 lut 2024
SK 59/22
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [296 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej