Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2022
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (174)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2022A4404 lip 2022
SK 2/21
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [608 KB]
2022A4304 lip 2022
P 8/19
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [753 KB]
2022A4230 cze 2022
SK 52/20
Postanowienie z dnia 23 czerwca 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [334 KB]
2022A4129 cze 2022
P 3/21
Postanowienie z dnia 21 czerwca 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [353 KB]
2022A4029 cze 2022
K 5/18
Postanowienie z dnia 21 czerwca 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [551 KB]
2022A3929 cze 2022
SK 74/20
Postanowienie z dnia 8 czerwca 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [299 KB]
2022A3829 cze 2022
SK 9/22
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [268 KB]
2022A3727 cze 2022
SK 53/20
Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [553 KB]
2022A3623 cze 2022
SK 76/19
Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [335 KB]
2022A3517 cze 2022
S 1/22
Postanowienie z dnia 7 czerwca 2022 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [287 KB]
2022A3417 cze 2022
SK 68/19
Wyrok z dnia 7 czerwca 2022 r.
Wpis na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [449 KB]
2022A3314 cze 2022
SK 40/19
Postanowienie z dnia 8 czerwca 2022 r.
Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; zbyt szeroka definicja pojęcia „względy techniczne”.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [667 KB]
2022A3209 cze 2022
SK 124/20
Postanowienie z dnia 1 czerwca 2022 r.
Status małżonka akcjonariusza będącego współwłaścicielem akcji na zasadach wspólności łącznej w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [576 KB]
2022A3109 cze 2022
SK 9/20
Postanowienie z dnia 31 maja 2022 r.
Wyłączenie zastosowania przepisów kodeksu pracy wobec osób wykonujących czynności pomocnicze na podstawie umów cywilnoprawnych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [496 KB]
2022A3018 maj 2022
SK 4/18
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Legitymacja do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [404 KB]
2022A2909 maj 2022
SK 88/20
Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Ograniczenie w opłacaniu składek emerytalno-rentowych w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego - warunki uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [342 KB]
2022A2806 maj 2022
K 12/20
Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Uniemożliwienie wydania przepisów porządkowych przez organy j.s.t. w drodze uchwały na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, ze względu na uregulowanie danej kwestii w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [449 KB]
2022A2705 maj 2022
SK 71/21
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [302 KB]
2022A2605 maj 2022
SK 14/22
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [297 KB]
2022A2505 maj 2022
SK 6/22
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [297 KB]
2022A2422 kwi 2022
K 7/21
Wyrok z dnia 10 marca 2022 r.
Dokonywanie, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPC, przez sądy krajowe lub międzynarodowe oceny zgodności z Konstytucją i EKPC, ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [871 KB]
2022A2307 kwi 2022
SK 28/18
Postanowienie z dnia 23 marca 2022 r.
Przesłanki dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania (Kodeks postępowania cywilnego) .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [502 KB]
2022A2207 kwi 2022
SK 120/20
Postanowienie z dnia 9 marca 2022 r.
Zdolność sądowa organów władzy publicznej .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [299 KB]
2022A2104 kwi 2022
P 12/19
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Dochodzenie zwrotu spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [628 KB]
2022A2022 mar 2022
SK 31/18
Postanowienie z dnia 22 marca 2022 r.
Utworzenie parku kulturowego – odszkodowanie za pozbawienie prawa do korzystania z nieruchomości oraz kompensata szkody wynikającej z obniżenia jej wartości .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [581 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej