Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2024
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (49)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2024A2023 lut 2024
P 7/21
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [186 KB]
2024A1923 lut 2024
P 2/24
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [212 KB]
2024A1823 lut 2024
K 26/23
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [186 KB]
2024A1723 lut 2024
K 25/23
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [269 KB]
2024A1622 lut 2024
K 18/20
Postanowienie z dnia 15 lutego 2024 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [178 KB]
2024A1522 lut 2024
K 23/23
Wyrok z dnia 11 stycznia 2024 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [527 KB]
2024A1416 lut 2024
SK 88/19
Postanowienie z dnia 5 grudnia 2023 r.
Ograniczenie możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy przez osobę bezdomną na podstawie kryterium zamieszkiwania w lokalu w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [253 KB]
2024A1314 lut 2024
P 1/19
Postanowienie z dnia 31 stycznia 2024 r.
Zróżnicowanie sytuacji podatników należących do kręgu osób najbliższych w zależności od przedmiotu darowizny; ograniczenie dysponowania przedmiotem darowizny.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [318 KB]
2024A1214 lut 2024
SK 59/22
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [296 KB]
2024A1114 lut 2024
P 7/18
Postanowienie z dnia 29 listopada 2023 r.
Stosunek pracy pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [320 KB]
2024A1024 sty 2024
K 23/20
Postanowienie z dnia 9 stycznia 2024 r.
Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych za zachowanie mające na celu ochronę życia lub zdrowia publicznego, podjęte w sytuacji występowania uzasadnionego ryzyka zagrożenia dla tych dóbr.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [207 KB]
2024A924 sty 2024
SK 46/22
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2023 r.
Brak możliwości wznowienia postępowania cywilnego, zakończonego prawomocnym orzeczeniem, w przypadku wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [405 KB]
2024A815 sty 2024
K 8/20
Postanowienie z dnia 22 listopada 2023 r.
Status prawy komornika sądowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [382 KB]
2024A712 sty 2024
SK 110/20
Wyrok z dnia 12 grudnia 2023 r.
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [450 KB]
2024A604 sty 2024
SK 96/22
Postanowienie z dnia 22 listopada 2023 r.
Konieczność uzyskania zgody właściwego organu na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [238 KB]
2024A504 sty 2024
SK 77/20
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Wyłączenie możliwości złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie kary w innym państwie członkowskim UE w odniesieniu do orzeczeń polskich sądów karnych wydanych przed 5 grudnia 2011 r.; brak kontroli instancyjnej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [249 KB]
2024A404 sty 2024
SK 65/20
Postanowienie z dnia 29 listopada 2023 r.
Brak zaskarżalności postanowienia sądu oddalającego wniosek pełnom. z urzędu o zwolnienie go z obowiązku zastępowania strony i postanowienia sądu oddalającego jego wniosek o zwrócenie się do właściwej ORA lub OIRP o wyznaczenie pełnom. z innej miejscowości.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [219 KB]
2024A304 sty 2024
SK 29/21
Postanowienie z dnia 29 listopada 2023 r.
Wyłączenie z przedmiotu dzierżawy w trakcie trwania umowy dzierżawy 30% użytków rolnych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [269 KB]
2024A203 sty 2024
SK 4/21
Postanowienie z dnia 19 października 2023 r.
Zakaz zgromadzeń.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [325 KB]
2024A103 sty 2024
SK 42/21
Wyrok z dnia 13 czerwca 2023 r.
Odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego lub wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [502 KB]
2024B2926 lut 2024
Ts 110/22
Postanowienie z dnia 5 grudnia 2023 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [208 KB]
2024B2826 lut 2024
Ts 105/21
Postanowienie z dnia 14 listopada 2023 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [209 KB]
2024B2726 lut 2024
Ts 105/21
Postanowienie z dnia 24 listopada 2021 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [187 KB]
2024B2621 lut 2024
Ts 100/22
Postanowienie z dnia 8 listopada 2023 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [188 KB]
2024B2521 lut 2024
Ts 100/22
Postanowienie z dnia 9 marca 2023 r.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [202 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej