Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2023
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (89)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2023A3517 mar 2023
SK 80/21
Postanowienie z dnia 8 marca 2023 r.
Orzekanie przez referendarza sądowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [290 KB]
2023A3417 mar 2023
SK 85/20
Postanowienie z dnia 1 marca 2023 r.
Przepadek materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, stanowiących własność osoby trzeciej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [317 KB]
2023A3317 mar 2023
U 3/20
Postanowienie z dnia 28 lutego 2023 r.
Sposób sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowalnych, zasady wprowadzania do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [596 KB]
2023A3217 mar 2023
SK 58/20
Postanowienie z dnia 21 lutego 2023 r.
Uzależnienie wysokości taryfowego wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w sprawie o alimenty od tego, którą stronę postępowania o alimenty on reprezentuje i od wyniku procesu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [634 KB]
2023A3107 mar 2023
SK 19/20
Postanowienie z dnia 22 lutego 2023 r.
Obniżenie premii zalesieniowej stanowiącej rekompensatę za wyłączenie części gospodarstwa rolnego z produkcji rolnej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [520 KB]
2023A3007 mar 2023
P 8/22
Postanowienie z dnia 21 lutego 2023 r.
Stosowanie sankcji karnych w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy dopuścili się samowolnego opuszczenia swojej jednostki lub wyznaczanego miejsca przebywania albo pozostają poza nim samowolnie.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [1 MB]
2023A2927 lut 2023
SK 71/20
Wyrok z dnia 15 lutego 2023 r.
Dwukrotne opodatkowanie tego samego zdarzenia podatkowego – definicja wspólnego przedsięwzięcia.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [701 KB]
2023A2823 lut 2023
SK 12/22
Postanowienie z dnia 15 lutego 2023 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [510 KB]
2023A2723 lut 2023
SK 83/20
Postanowienie z dnia 25 stycznia 2023 r.
Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii - tryb zaskarżania orzeczeń; kontrola postępowania wyjaśniającego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [612 KB]
2023A2614 lut 2023
K 10/20
Postanowienie z dnia 31 stycznia 2023 r.
Obligowanie diagnosty laboratoryjnego do opłacenia kosztów całego szkolenia specjalizacyjnego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych ze środków własnych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [607 KB]
2023A2510 lut 2023
SK 2/20
Postanowienie z dnia 31 stycznia 2023 r.
Brak definicji pojęcia „względy techniczne” i opodatkowanie nieruchomości nawet wówczas, gdy nie są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [560 KB]
2023A2410 lut 2023
SK 50/19
Postanowienie z dnia 18 stycznia 2023 r.
Sporządzanie uzasadnień orzeczeń sądowych w ramach tzw. transkrypcji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [476 KB]
2023A2303 lut 2023
SK 18/21
Postanowienie z dnia 10 stycznia 2023 r.
Zaskarżalność postanowienia oddalającego skargę na czynności komornika.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [529 KB]
2023A2226 sty 2023
SK 78/20
Postanowienie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Blankietowy charakter normy prawnej zawartej w art. 97 kodeksu wykroczeń, który odsyła do prawa o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [1 MB]
2023A2125 sty 2023
S 2/22
Postanowienie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Sygnalizacja w sprawie SK 78/21 z dnia 20.12.2022 r., OTK ZU A/2023, poz. 20.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [307 KB]
2023A2025 sty 2023
SK 78/21
Wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [537 KB]
2023A1924 sty 2023
SK 15/22
Postanowienie z dnia 8 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [655 KB]
2023A1819 sty 2023
SK 79/19
Postanowienie z dnia 10 stycznia 2023 r.
Podział gminy na okręgi wyborcze skutkujący dysproporcją między liczbami mieszkańców tych okręgów przypadającymi na pojedyncze mandaty przedstawicielskie co przekłada się na różną siłę głosów wyborców.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [416 KB]
2023A1719 sty 2023
SK 81/21
Postanowienie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [635 KB]
2023A1619 sty 2023
SK 16/22
Postanowienie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [634 KB]
2023A1519 sty 2023
SK 67/21
Postanowienie z dnia 1 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [642 KB]
2023A1416 sty 2023
SK 8/22
Postanowienie z dnia 30 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [649 KB]
2023A1316 sty 2023
SK 11/22
Postanowienie z dnia 23 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [663 KB]
2023A1212 sty 2023
K 49/15
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [579 KB]
2023A1112 sty 2023
K 43/15
Postanowienie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość budżetowa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [332 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej