Proszę czekać trwa pobieranie danych
Kryteria wyszukiwania
Sygnatura:
Miejsce Publikacji:
Data orzeczenia: (Data do):
Data publikacji: (Data do):
Dotyczy:
Dodaj repertorium
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (12771)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2023A5125 maj 2023
P 13/21
Postanowienie z dnia 17 maja 2023 r.
Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy bez udziału ławników – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [184 KB]
2023A5025 maj 2023
SK 81/19
Wyrok z dnia 9 maja 2023 r.
Obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [479 KB]
2023A4925 maj 2023
SK 53/22
Wyrok z dnia 20 kwietnia 2023 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [427 KB]
2023A4824 maj 2023
SK 20/22
Postanowienie z dnia 9 maja 2023 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [290 KB]
2023A4724 maj 2023
K 7/20
Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Pominięcie funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w odrębnym systemie emerytalnym właściwym dla służb mundurowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [335 KB]
2023A4619 maj 2023
P 12/18
Wyrok z dnia 11 maja 2023 r.
Ujęcie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [252 KB]
2023A4502 maj 2023
P 5/19
Wyrok z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [377 KB]
2023A4402 maj 2023
SK 86/20
Postanowienie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Zmniejszenie w drodze decyzji administracyjnej kwoty otrzymywanej renty strukturalnej o kwotę emerytury, do której uprawniony nabył jedynie prawo z ubezpieczenia społecznego lub z zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego rolników.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [255 KB]
2023A4302 maj 2023
P 8/17
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego partii politycznej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [460 KB]
2023A4228 kwi 2023
SK 75/19
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2023 r.
Odmowa przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy poprzez nieuwzględnienie do okresów składkowych okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez rolników.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [328 KB]
2023A4128 kwi 2023
SK 85/22
Wyrok z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [322 KB]
2023A4027 kwi 2023
SK 38/20
Postanowienie z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Brak możliwości wznowienia postępowania w sprawie cywilnej po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [452 KB]
2023A3920 kwi 2023
SK 57/21
Postanowienie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Sposób określania wysokości opłaty za władnie nieruchomością rolną Skarbu Państwa bez tytułu prawnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [237 KB]
2023A3818 kwi 2023
SK 100/19
Postanowienie z dnia 30 marca 2023 r.
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego, w sytuacji braku podejrzenia popełnienia przez podatnika czynu zabronionego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [265 KB]
2023A3718 kwi 2023
SK 50/21
Postanowienie z dnia 30 marca 2023 r.
Podział nieruchomości – dostęp do drogi publicznej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [268 KB]
2023A3606 kwi 2023
P 12/21
Postanowienie z dnia 30 marca 2023 r.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek bezczynności wierzyciela – opłata, przepisy intertemporalne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [182 KB]
2023A3517 mar 2023
SK 80/21
Postanowienie z dnia 8 marca 2023 r.
Orzekanie przez referendarza sądowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [290 KB]
2023A3417 mar 2023
SK 85/20
Postanowienie z dnia 1 marca 2023 r.
Przepadek materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, stanowiących własność osoby trzeciej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [317 KB]
2023A3317 mar 2023
U 3/20
Postanowienie z dnia 28 lutego 2023 r.
Sposób sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowalnych, zasady wprowadzania do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [596 KB]
2023A3217 mar 2023
SK 58/20
Postanowienie z dnia 21 lutego 2023 r.
Uzależnienie wysokości taryfowego wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w sprawie o alimenty od tego, którą stronę postępowania o alimenty on reprezentuje i od wyniku procesu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [634 KB]
2023A3107 mar 2023
SK 19/20
Postanowienie z dnia 22 lutego 2023 r.
Obniżenie premii zalesieniowej stanowiącej rekompensatę za wyłączenie części gospodarstwa rolnego z produkcji rolnej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [520 KB]
2023A3007 mar 2023
P 8/22
Postanowienie z dnia 21 lutego 2023 r.
Stosowanie sankcji karnych w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy dopuścili się samowolnego opuszczenia swojej jednostki lub wyznaczanego miejsca przebywania albo pozostają poza nim samowolnie.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [1 MB]
2023A2927 lut 2023
SK 71/20
Wyrok z dnia 15 lutego 2023 r.
Dwukrotne opodatkowanie tego samego zdarzenia podatkowego – definicja wspólnego przedsięwzięcia.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [701 KB]
2023A2823 lut 2023
SK 12/22
Postanowienie z dnia 15 lutego 2023 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [510 KB]
2023A2723 lut 2023
SK 83/20
Postanowienie z dnia 25 stycznia 2023 r.
Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii - tryb zaskarżania orzeczeń; kontrola postępowania wyjaśniającego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [612 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej