Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (83)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2022A8322 gru 2022
P 2/19
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Finansowanie partii politycznych – odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego – przyjmowanie środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [585 KB]
2022A8222 gru 2022
P 9/21
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Wypłacanie zasiłku z ubezpieczenia chorobowego po śmierci ubezpieczonego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [317 KB]
2022A8122 gru 2022
K 3/22
Wyrok z dnia 13 grudnia 2022 r.
Górna granica wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [319 KB]
2022A8021 gru 2022
P 6/20
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Wyłączenie z definicji lokatora osoby będącej poprzednim właścicielem zajmowanego lokalu, która utraciła tytuł własności do tego lokalu w toku postępowania egzekucyjnego na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [477 KB]
2022A7921 gru 2022
K 4/21
Wyrok z dnia 13 grudnia 2022 r.
Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [801 KB]
2022A7815 gru 2022
SK 61/21
Postanowienie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [318 KB]
2022A7715 gru 2022
SK 18/18
Postanowienie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Nabycie w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [343 KB]
2022A7613 gru 2022
P 3/20
Postanowienie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [706 KB]
2022A7513 gru 2022
P 6/21
Postanowienie z dnia 22 listopada 2022 r.
Brak dodatku solidarnościowego dla osób, których umowę o pracę rozwiązano za porozumieniem stron.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [335 KB]
2022A7412 gru 2022
SK 10/22
Postanowienie z dnia 16 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [340 KB]
2022A7312 gru 2022
SK 100/20
Postanowienie z dnia 12 października 2022 r.
Brak możliwości wniesienia skargi na uchwałę rady gminy w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego, podjętą z inicjatywy organu stanowiącego gminy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [470 KB]
2022A7205 gru 2022
SK 113/20
Wyrok z dnia 23 listopada 2022 r.
Brak możliwości oceny dowodu w postaci ostatecznego orzeczenia lekarskiego w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na broń.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [513 KB]
2022A7101 gru 2022
K 4/20
Postanowienie z dnia 23 listopada 2022 r.
Brak możliwości przyznania wójtowi dodatku specjalnego przez radę gminy na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [473 KB]
2022A7001 gru 2022
K 26/20
Postanowienie z dnia 9 listopada 2022 r.
Wynagrodzenie fizjoterapeutów – zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [332 KB]
2022A6930 lis 2022
P 13/20
Postanowienie z dnia 22 listopada 2022 r.
Status prawomocnego nakazu zapłaty, wydanego przez referendarza sądowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w braku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego; brak możliwości pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [507 KB]
2022A6821 lis 2022
SK 7/22
Postanowienie z dnia 8 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [322 KB]
2022A6721 lis 2022
SK 72/21
Postanowienie z dnia 8 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [325 KB]
2022A6616 lis 2022
P 5/21
Postanowienie z dnia 27 października 2022 r.
Ograniczenia obciążeń regulacyjnych wobec klientów banku.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [493 KB]
2022A6516 lis 2022
K 3/21
Wyrok z dnia 7 października 2021 r.
Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [1 MB]
2022A6427 paź 2022
SK 47/20
Postanowienie z dnia 12 października 2022 r.
Uprawnienie prezesa NSA do delegowania sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków w NSA.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [521 KB]
2022A6326 paź 2022
SK 125/20
Postanowienie z dnia 19 października 2022 r.
Status małżonka akcjonariusza będącego współwłaścicielem akcji na zasadach wspólności łącznej w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [480 KB]
2022A6226 paź 2022
SK 59/19
Postanowienie z dnia 19 października 2022 r.
Umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [329 KB]
2022A6126 paź 2022
P 5/22
Postanowienie z dnia 12 października 2022 r.
Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [566 KB]
2022A6020 paź 2022
SK 31/22
Postanowienie z dnia 12 października 2022 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [456 KB]
2022A5920 paź 2022
SK 53/19
Postanowienie z dnia 11 października 2022 r.
Procedura odwoławcza w procesie zaskarżania uwag prezesa sądu - odwołanie do nieobowiązującego przepisu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [323 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej