Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (109)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2023A10928 gru 2023
K 25/20
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2023 r.
Brak możliwości dochodzenia przed polskimi sądami odszkodowania należnego od obcego państwa z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości na skutek uznawania istnienia immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [200 KB]
2023A10828 gru 2023
K 6/22
Postanowienie z dnia 11 grudnia 2023 r.
Przynależność do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [208 KB]
2023A10727 gru 2023
SK 57/23
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [246 KB]
2023A10627 gru 2023
SK 35/22
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [188 KB]
2023A10527 gru 2023
SK 31/21
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Skarga na przewlekłość postępowania karnego wykonawczego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [228 KB]
2023A10427 gru 2023
SK 54/21
Postanowienie z dnia 5 grudnia 2023 r.
Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [263 KB]
2023A10322 gru 2023
Kpt 1/17
Postanowienie z dnia 2 czerwca 2023 r.
Spór kompetencyjny między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [535 KB]
2023A10222 gru 2023
P 20/19
Wyrok z dnia 12 grudnia 2023 r.
Brak zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na terenie gminy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [379 KB]
2023A10122 gru 2023
P 12/22
Wyrok z dnia 12 grudnia 2023 r.
Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [286 KB]
2023A10020 gru 2023
K 21/23
Postanowienie z dnia 5 grudnia 2023 r.
Określenie sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na rok 2023.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [182 KB]
2023A9920 gru 2023
K 16/20
Postanowienie z dnia 30 listopada 2023 r.
Umorzenie postępowania przed TK w przypadku zakończenia kadencji Sejmu i Senatu w sprawach wszczętych na podstawie wniosku grupy posłów lub senatorów.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [301 KB]
2023A9820 gru 2023
P 9/22
Postanowienie z dnia 29 listopada 2023 r.
Brak doprecyzowania znamienia określającego podmiot przestępstwa, o którym mowa w art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [317 KB]
2023A9720 gru 2023
P 14/20
Postanowienie z dnia 29 listopada 2023 r.
Działanie Sądu z urzędu w stosunku do pracownika reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [234 KB]
2023A9620 gru 2023
SK 25/22
Postanowienie z dnia 23 listopada 2023 r.
Właściwość sądu powszechnego w przypadku dochodzenia przez wierzyciela roszczenia za niewykonanie przez dłużnika świadczenia pieniężnego wynikającego z art. 454 k.c..
Pobierz OTK ZU

Pobierz [300 KB]
2023A9519 gru 2023
SK 92/20
Postanowienie z dnia 4 października 2023 r.
Ograniczenie prawa do odszkodowania po śmierci oskarżonego, z tytułu wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, wyłącznie do podmiotów wskazanych w ustawie.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [291 KB]
2023A9419 gru 2023
P 2/17
Wyrok z dnia 5 grudnia 2023 r.
Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone w uprawach.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [274 KB]
2023A9318 gru 2023
SK 8/20
Wyrok z dnia 4 lipca 2023 r.
Wyłączenie spod oceny w postępowaniu sądowoadministracyjnym ustaleń wynikających z prawomocnego wyroku karnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [436 KB]
2023A9211 gru 2023
SK 4/20
Postanowienie z dnia 25 października 2023 r.
Uniemożliwienie zwrócenia kierującemu pojazdami - prawa jazdy, kategorii uprzednio posiadanych, a nie objętych orzeczonym środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [250 KB]
2023A9108 gru 2023
SK 77/23
Postanowienie z dnia 28 listopada 2023 r.
Brak możliwości wznowienia postępowania przygotowawczego zakończonego postanowieniem sądu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [236 KB]
2023A9008 gru 2023
K 17/19
Wyrok z dnia 28 listopada 2023 r.
Wyłączenie prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej do otrzymywania zwiększonej stawki rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach nadliczbowych oraz całkowite pozbawienie w/w rekompensaty funkcjonariuszy uprawnionych do dodatku funkcyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [449 KB]
2023A8930 lis 2023
SK 82/23
Postanowienie z dnia 14 listopada 2023 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [252 KB]
2023A8829 lis 2023
SK 23/19
Wyrok z dnia 18 października 2023 r.
Podatek od nieruchomości (wyodrębnienie garażu jako przedmiotu odrębnej własności).
Pobierz OTK ZU

Pobierz [476 KB]
2023A8723 lis 2023
P 10/22
Postanowienie z dnia 14 listopada 2023 r.
Niezamieszczenie przez pozwanego w pierwszym piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej albo oświadczenia w przedmiocie braku takiego adresu jako brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [234 KB]
2023A8623 lis 2023
SK 69/22
Postanowienie z dnia 7 listopada 2023 r.
Brak możliwości odwołania się do Prezesa Najwyżej Izby Kontroli w przypadku uzyskania przez mianowanego kontrolera pozytywnej oceny kwalifikacyjnej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [280 KB]
2023A8523 lis 2023
SK 41/22
Postanowienie z dnia 7 listopada 2023 r.
Wznowienia postępowania cywilnego w oparciu o art. 39 ust 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [260 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej