Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (70)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2023A7029 sie 2023
SK 52/21
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [441 KB]
2023A6910 sie 2023
SK 78/19
Postanowienie z dnia 4 lipca 2023 r.
Delegowanie sędziego do pracy w sądzie wyższej instancji; weryfikacja prawdziwości dokumentu urzędowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [416 KB]
2023A6807 sie 2023
SK 129/20
Postanowienie z dnia 18 lipca 2023 r.
Nieoprocentowanie nadpłat zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku uchylenia decyzji wymiarowych wydanych na podstawie niekonstytucyjnego przepisu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [263 KB]
2023A6707 sie 2023
SK 95/20
Postanowienie z dnia 5 lipca 2023 r.
Przymus stosowania środków zwalczania chorób epidemicznych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [299 KB]
2023A6607 sie 2023
SK 81/22
Postanowienie z dnia 4 lipca 2023 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia strony od kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym wydane po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [355 KB]
2023A6526 lip 2023
SK 34/21
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zakłócenie przetargu publicznego – znamię wejścia w porozumienie z inną osobą.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [253 KB]
2023A6425 lip 2023
SK 69/21
Postanowienie z dnia 5 lipca 2023 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [252 KB]
2023A6325 lip 2023
SK 10/20
Postanowienie z dnia 5 lipca 2023 r.
Ograniczenie osobom urodzonym po 31.12.1948 r., a świadczącym pracę w warunkach szczególnych, prawa do emerytury w obniżonym wieku, gdy pod rządami poprzednio obowiązujących regulacji emerytalnych spełniały one warunki do przyznania stosownego świadczenia.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [244 KB]
2023A6220 lip 2023
K 3/20
Postanowienie z dnia 5 lipca 2023 r.
Art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. w odniesieniu do procedury powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8.12.2017 r..
Pobierz OTK ZU

Pobierz [275 KB]
2023A6120 lip 2023
SK 91/20
Postanowienie z dnia 5 lipca 2023 r.
Pobieranie wpisu stosunkowego od skargi kasacyjnej zaskarżającej wyrok sądu pierwszej instancji wydany na korzyść wnoszącego skargę, w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [252 KB]
2023A6020 lip 2023
SK 34/20
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2023 r.
Brak możliwości wznowienia postępowania przed sądami administracyjnymi w związku z uchyleniem wyroku orzekającego o warunkowym umorzeniu postępowania karnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [344 KB]
2023A5919 lip 2023
SK 14/21
Wyrok z dnia 4 lipca 2023 r.
Definicja legalna budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [276 KB]
2023A5813 lip 2023
SK 98/19
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2023 r.
Służebność przesyłu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [227 KB]
2023A5713 lip 2023
SK 23/21
Wyrok z dnia 4 lipca 2023 r.
Odmowa zwrócenia prawa jazdy obejmującego kategorie uprzednio posiadane, a nieobjęte orzeczonym środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [448 KB]
2023A5630 cze 2023
P 21/17
Postanowienie z dnia 27 czerwca 2023 r.
Sądowa kontrola orzeczeń referendarza sądowego w przedmiocie skargi na czynności komornika sądowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [244 KB]
2023A5530 cze 2023
SK 61/19
Postanowienie z dnia 20 czerwca 2023 r.
Pozbawienie właściciela nieruchomości przymiotu bycia stroną w postępowaniu w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [367 KB]
2023A5428 cze 2023
SK 83/19
Wyrok z dnia 13 czerwca 2023 r.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [280 KB]
2023A5323 cze 2023
SK 138/20
Postanowienie z dnia 31 maja 2023 r.
Wznowienie postępowania w oparciu o nierozpoznane zarzuty.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [255 KB]
2023A5225 maj 2023
K 21/19
Postanowienie z dnia 23 maja 2023 r.
Dostęp do informacji publicznej w postaci wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka KRS wybieranego spośród sędziów.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [293 KB]
2023A5125 maj 2023
P 13/21
Postanowienie z dnia 17 maja 2023 r.
Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy bez udziału ławników – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [184 KB]
2023A5025 maj 2023
SK 81/19
Wyrok z dnia 9 maja 2023 r.
Obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [479 KB]
2023A4925 maj 2023
SK 53/22
Wyrok z dnia 20 kwietnia 2023 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [427 KB]
2023A4824 maj 2023
SK 20/22
Postanowienie z dnia 9 maja 2023 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu przed sądem drugiej instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [290 KB]
2023A4724 maj 2023
K 7/20
Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Pominięcie funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w odrębnym systemie emerytalnym właściwym dla służb mundurowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [335 KB]
2023A4619 maj 2023
P 12/18
Wyrok z dnia 11 maja 2023 r.
Ujęcie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [252 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej