Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2017
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (385)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2017A9029 gru 2017
SK 37/15
Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [628 KB]
2017A8927 gru 2017
K 36/15
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [299 KB]
2017A8822 gru 2017
P 16/16
Postanowienie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo o ruchu drogowym - zasady cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [411 KB]
2017A8721 gru 2017
SK 1/17
Postanowienie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo dziedziczenia i własności .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [354 KB]
2017A8621 gru 2017
SK 39/15
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Wywłaszczenie nieruchomości - zasady jej zwrotu .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [539 KB]
2017A8521 gru 2017
SK 13/15
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Opłaty i podatki lokalne; zasady ustalania podatku od nieruchomości .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [428 KB]
2017A8421 gru 2017
P 13/16
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [436 KB]
2017A8314 gru 2017
P 5/17
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.
Kodeks karny wykonawczy .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [340 KB]
2017A8215 lis 2017
P 13/17
Postanowienie z dnia 14 listopada 2017 r.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [255 KB]
2017A8108 gru 2017
SK 20/17
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [378 KB]
2017A8008 gru 2017
P 125/15
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [292 KB]
2017A7908 gru 2017
K 1/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustaw o Trybunale Konstytucyjnym .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [593 KB]
2017A7805 gru 2017
P 9/15
Wyrok z dnia 29 listopada 2017 r.
Kompetencja ZUS w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikacje wysokości wynagrodzenia pracownika.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [467 KB]
2017A7701 gru 2017
P 55/13
Postanowienie z dnia 28 listopada 2017 r.
Wytoczenie powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia; upływ terminu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [396 KB]
2017A7628 lis 2017
SK 4/16
Postanowienie z dnia 14 listopada 2017 r.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [378 KB]
2017A7528 lis 2017
SK 29/16
Wyrok z dnia 15 listopada 2017 r.
Lokal służbowy - nadanie tytułu prawnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [313 KB]
2017A7414 lis 2017
K 27/15
Wyrok z dnia 18 października 2017 r.
Postępowanie egzekucyjne w administracji; egzekucja z nieruchomości.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [496 KB]
2017A7313 lis 2017
SK 30/16
Postanowienie z dnia 8 listopada 2017 r.
Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności; prawo do sądu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [227 KB]
2017A7213 lis 2017
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [766 KB]
2017A7108 lis 2017
K 31/16
Postanowienie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [350 KB]
2017A7031 paź 2017
P 21/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Prawa nabyte dzierżawców gruntów rolnych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [343 KB]
2017A6931 paź 2017
K 14/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [433 KB]
2017A6830 paź 2017
K 3/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [518 KB]
2017A6726 paź 2017
SK 47/15
Postanowienie z dnia 17 października 2017 r.
Odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej - dyrektora zakładu karnego ze stanowiska - brak możliwości odwołania od decyzji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [283 KB]
2017A6620 paź 2017
S 1/17
Postanowienie z dnia 17 października 2017 r.
Sygnalizacja w sprawie SK 28/16 z dnia 4.10.2017 r., OTK ZU A/2017, poz. 65.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [304 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej