Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (98)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2016A10128 gru 2016
K 13/16
Wyrok z dnia 13 grudnia 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [615 KB]
2016A10028 gru 2016
SK 7/15
Wyrok z dnia 6 grudnia 2016 r.
Stawki podatku akcyzowego; olej opałowy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [733 KB]
2016A9928 gru 2016
K 45/14
Wyrok z dnia 1 grudnia 2016 r.
Stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, odpowiedzialności za przestępstwo i za wykroczenie.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [402 KB]
2016A9828 gru 2016
K 6/14
Wyrok z dnia 23 listopada 2016 r.
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [1 MB]
2016A9721 gru 2016
SK 21/16
Postanowienie z dnia 16 grudnia 2016 r.
Pozbawienie pokrzywdzonego prawa do bycia poinformowanym o skierowaniu sprawy na posiedzenie celem wydania wyroku nakazowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [347 KB]
2016A9621 gru 2016
P 128/15
Postanowienie z dnia 16 grudnia 2016 r.
Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - zakres podmiotowy ustawy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [279 KB]
2016A9521 gru 2016
P 19/14
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2016 r.
Wyroki łączne; zasady orzekania.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [354 KB]
2016A9421 gru 2016
SK 16/15
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2016 r.
Bankowy tytuł egzekucyjny; nadanie klauzuli wykonalności.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [274 KB]
2016A9319 gru 2016
K 11/15
Wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.
Podróż służbowa; zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [933 KB]
2016A9219 gru 2016
SK 2/16
Wyrok z dnia 22 listopada 2016 r.
Świadczenia rodzinne - ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [394 KB]
2016A9113 gru 2016
SK 17/15
Postanowienie z dnia 8 grudnia 2016 r.
Termin przedawnienia roszczeń z umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [284 KB]
2016A9008 gru 2016
SK 18/15
Wyrok z dnia 29 listopada 2016 r.
Służba zagraniczna; wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; prawo do czasu wolnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [396 KB]
2016A8901 gru 2016
P 126/15
Wyrok z dnia 8 listopada 2016 r.
Uchylanie przez sąd drugiej instancji orzeczenia zaskarżonego apelacją.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [692 KB]
2016A8824 lis 2016
K 13/15
Wyrok z dnia 22 listopada 2016 r.
Względny zakaz małżeński.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [474 KB]
2016A8723 lis 2016
SK 46/15
Wyrok z dnia 15 listopada 2016 r.
Możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach procesu orzeczonych po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [405 KB]
2016A8509 lis 2016
SK 40/12
Postanowienie z dnia 7 listopada 2016 r.
Przedawnienie, prawo własności.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [328 KB]
2016A8409 lis 2016
SK 3/15
Postanowienie z dnia 7 listopada 2016 r.
Ochrona zabytków.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [420 KB]
2016A8309 lis 2016
P 91/15
Postanowienie z dnia 7 listopada 2016 r.
Nieruchomości rolne Skarbu Państwa; wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez osobę władającą nią bez tytułu prawnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [414 KB]
2016A8209 lis 2016
K 18/16
Postanowienie z dnia 7 listopada 2016 r.
Obowiązek złożenia ślubowania przez sędziów TK wobec Prezydenta RP.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [234 KB]
2016A8128 paź 2016
SK 71/13
Wyrok z dnia 25 października 2016 r.
Zasady zabezpieczenia roszczeń.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [1 MB]
2016A8028 paź 2016
P 123/15
Wyrok z dnia 18 października 2016 r.
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; zasady naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [409 KB]
2016A7926 paź 2016
SK 28/15
Wyrok z dnia 11 października 2016 r.
Zasady pobierania od oskarżonego materiału biologicznego do badań genetycznych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [496 KB]
2016A7821 paź 2016
P 10/15
Postanowienie z dnia 19 października 2016 r.
Zasady uwzględnienia reklamacji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [304 KB]
2016A7721 paź 2016
K 24/15
Wyrok z dnia 11 października 2016 r.
Zasady zatrzymania prawa jazdy.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [654 KB]
2016A7620 paź 2016
K 21/15
Postanowienie z dnia 12 października 2016 r.
Przeciwdziałanie narkomanii - zasady przepadku niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [339 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej