Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2021
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (276)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2021A7227 gru 2021
SK 57/19
Postanowienie z dnia 24 listopada 2021 r.
Wyłączenie prawa do żądania przez poprzedniego właściciela zwrotu gruntów wydzielonych pod budowę ulic, nabytych z mocy prawa przez gminę, gdy stały się one zbędne do realizacji celu publicznego w związku z którym zostały nabyte .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [301 KB]
2021A7127 gru 2021
SK 10/18
Postanowienie z dnia 23 listopada 2021 r.
Pobieranie marży zysku przez zarządców infrastruktury kolejowej .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [221 KB]
2021A7014 gru 2021
U 1/21
Postanowienie z dnia 1 grudnia 2021 r.
Wynagradzanie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [302 KB]
2021A6914 gru 2021
SK 82/20
Postanowienie z dnia 30 listopada 2021 r.
Możliwość odmowy orzeczenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości pomimo niezrealizowania „celu publicznego” .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [309 KB]
2021A6814 gru 2021
SK 11/21
Postanowienie z dnia 30 listopada 2021 r.
Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa – nieprecyzyjność przepisu .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [485 KB]
2021A6713 gru 2021
P 12/20
Postanowienie z dnia 30 listopada 2021 r.
Związanie sądu I instancji, któremu sprawa została przekazana, oceną prawną wyrażoną w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [506 KB]
2021A6613 gru 2021
K 20/19
Postanowienie z dnia 30 listopada 2021 r.
Pominięcie funkcjonariuszy straży gminnych w zakresie ochrony emerytalnej w systemie emerytur pomostowych .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [559 KB]
2021A6513 gru 2021
SK 11/16
Postanowienie z dnia 25 listopada 2021 r.
Zakaz reklamy aptek .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [495 KB]
2021A6410 gru 2021
K 10/18
Wyrok z dnia 27 lipca 2021 r.
Ograniczenie handlu w niedziele i święta .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [1 MB]
2021A6303 gru 2021
SK 23/17
Wyrok z dnia 1 lipca 2021 r.
Legitymacja do zaskarżenia aktu prawa miejscowego – programu ochrony powietrza .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [489 KB]
2021A6217 lis 2021
S 2/21
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Sygnalizacja w sprawie SK 136/20 z dnia 26.10.2021 r., OTK ZU A/2021, poz. 61.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [273 KB]
2021A6117 lis 2021
SK 136/20
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (Uwaga! S 2/21 z 26.10.2021 r., OTK ZU A/2021, poz. 62).
Pobierz OTK ZU

Pobierz [375 KB]
2021A6016 lis 2021
SK 3/18
Postanowienie z dnia 15 lipca 2021 r.
Podatek dochodowy od osób prawnych – przychód jako wartość nominalna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności własnych uprzednio zarachowanych .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [757 KB]
2021A5912 lis 2021
SK 6/20
Postanowienie z dnia 27 października 2021 r.
Wyłączenie kognicji Sądu Najwyższego w zakresie badania przedawnienia roszczenia jako okoliczności wynikającej z faktów ustalonych w orzeczeniu sądu powszechnego I lub II instancji poprzedzającym postępowanie kasacyjne .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [318 KB]
2021A5812 lis 2021
SK 84/20
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Poddanie pod wyłączną właściwość sądów okręgowych jedynie roszczeń niemajątkowych .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [471 KB]
2021A5709 lis 2021
U 3/19
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Mechanizm ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop i czas wolny od pracy przez funkcjonariusza Straży Granicznej .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [215 KB]
2021A5609 lis 2021
P 11/20
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [304 KB]
2021A5508 lis 2021
SK 72/20
Postanowienie z dnia 19 października 2021 r.
Brak podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej wyrokiem przez Sąd Najwyższy i rozpoznanej w trybie art. 398[16] k.p.c. .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [262 KB]
2021A5408 lis 2021
SK 37/19
Wyrok z dnia 30 czerwca 2021 r.
Nieujęcie przez ustawodawcę w u.g.n. zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na podstawie „specustawy drogowej”, a także nieuregulowanie instytucji zwrotu nieruchomości w „specustawie drogowej”.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [335 KB]
2021A5305 paź 2021
SK 49/20
Postanowienie z dnia 22 września 2021 r.
Brak możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu o odmowie zmiany wyznaczonego obrońcy z urzędu .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [505 KB]
2021A5205 paź 2021
SK 4/19
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków tej samej płci (kodeks rodzinny i opiekuńczy) .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [716 KB]
2021A5101 paź 2021
SK 15/17
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków osób tej samej płci .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [438 KB]
2021A5030 wrz 2021
K 6/18
Postanowienie z dnia 15 lipca 2021 r.
Możliwość wykorzystania dowodów popełnienia przestępstwa innego niż objętego zarządzeniem kontroli operacyjnej wyłącznie w przypadku przestępstw co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [512 KB]
2021A4930 wrz 2021
P 7/20
Wyrok z dnia 14 lipca 2021 r.
Obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [556 KB]
2021A4810 wrz 2021
SK 12/18
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2021 r.
Odpowiedzialność członka zarządu osoby prawnej za zaległości tej osoby z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [449 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej