Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2017
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (266)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2017A6417 paź 2017
K 10/17
Wyrok z dnia 11 września 2017 r.
Pobierz OTK ZU
2017A6317 paź 2017
K 17/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Pobierz OTK ZU
2017A6211 paź 2017
SK 31/15
Wyrok z dnia 3 października 2017 r.
Tytuł egzekucyjny; zasady nadawania klauzuli wykonalności.
Pobierz OTK ZU
2017A6109 paź 2017
P 8/16
Postanowienie z dnia 4 października 2017 r.
Termin do wniesienia przez pracownika odwołania od doręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Pobierz OTK ZU
2017A6005 paź 2017
SK 36/15
Wyrok z dnia 27 września 2017 r.
Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Pobierz OTK ZU
2017A5903 paź 2017
P 2/16
Wyrok z dnia 26 września 2017 r.
Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych.
Pobierz OTK ZU
2017A5822 wrz 2017
K 27/16
Postanowienie z dnia 21 września 2017 r.
Postępowanie karne - dopuszczenie przez sąd dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego.
Pobierz OTK ZU
2017A5722 wrz 2017
P 119/15
Postanowienie z dnia 20 września 2017 r.
Zakaz ujawniania danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.
Pobierz OTK ZU
2017A5614 wrz 2017
P 1/17
Postanowienie z dnia 13 września 2017 r.
Zasady wymierzania kary łącznej.
Pobierz OTK ZU
2017A5510 lip 2017
P 63/14
Wyrok z dnia 28 czerwca 2017 r.
Egzekucja świadczeń pieniężnych; pobranie opłaty stosunkowej od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi.
Pobierz OTK ZU
2017A5407 lip 2017
SK 8/16
Postanowienie z dnia 5 lipca 2017 r.
Odszkodowanie za szkody łowieckie - uprawy wieloletnie.
Pobierz OTK ZU
2017A5307 lip 2017
K 42/15
Postanowienie z dnia 5 lipca 2017 r.
Upoważnienie ministra właściwego do spraw zdrowia do ogłoszenia w drodze obwieszczenia sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Pobierz OTK ZU
2017A5203 lip 2017
SK 20/16
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zasady zaskarżenia uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej.
Pobierz OTK ZU
2017A5128 cze 2017
SK 35/15
Wyrok z dnia 21 czerwca 2017 r.
Zasady ustalania wysokości opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Pobierz OTK ZU
2017A5026 cze 2017
P 124/15
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz sankcji administracyjno-prawnej.
Pobierz OTK ZU
2017A4926 cze 2017
K 16/15
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.
Pobierz OTK ZU
2017A4822 cze 2017
K 5/17
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Pobierz OTK ZU
2017A4714 cze 2017
K 32/16
Postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych - uprawnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego.
Pobierz OTK ZU
2017A4613 cze 2017
U 3/17
Wyrok z dnia 1 czerwca 2017 r.
Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka.
Pobierz OTK ZU
2017A4506 cze 2017
P 32/15
Postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zasiłku chorobowego.
Pobierz OTK ZU
2017A4406 cze 2017
P 115/15
Postanowienie z dnia 16 maja 2017 r.
Koszty postępowania sądowego.
Pobierz OTK ZU
2017A4329 maj 2017
P 43/13
Postanowienie z dnia 25 maja 2017 r.
Przesłanki zarządzenia przez sąd obligatoryjnie wykonania kary warunkowo zawieszonej.
Pobierz OTK ZU
2017A4229 maj 2017
SK 7/16
Postanowienie z dnia 17 maja 2017 r.
Postępowanie karne - brak możliwości poddania kontroli instancyjnej decyzji sądu w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do wznowienia postępowania (oddalenia wniosku o wznowienie postępowania) lub pozostawiające go bez rozpoznania.
Pobierz OTK ZU
2017A4129 maj 2017
SK 49/13
Wyrok z dnia 12 maja 2017 r.
Uchwały spółki wodnej; stwierdzenie nieważności uchwały.
Pobierz OTK ZU
2017A4029 maj 2017
K 23/15
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Postępowanie karne.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej