Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2017
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (150)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2017A4822 cze 2017
K 5/17
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Pobierz OTK ZU
2017A4714 cze 2017
K 32/16
Postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r.
Pobierz OTK ZU
2017A4613 cze 2017
U 3/17
Wyrok z dnia 1 czerwca 2017 r.
Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka.
Pobierz OTK ZU
2017A4506 cze 2017
P 32/15
Postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zasiłku chorobowego.
Pobierz OTK ZU
2017A4406 cze 2017
P 115/15
Postanowienie z dnia 16 maja 2017 r.
Koszty postępowania sądowego.
Pobierz OTK ZU
2017A4329 maj 2017
P 43/13
Postanowienie z dnia 25 maja 2017 r.
Przesłanki zarządzenia przez sąd obligatoryjnie wykonania kary warunkowo zawieszonej.
Pobierz OTK ZU
2017A4229 maj 2017
SK 7/16
Postanowienie z dnia 17 maja 2017 r.
Postępowanie karne - brak możliwości poddania kontroli instancyjnej decyzji sądu w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do wznowienia postępowania (oddalenia wniosku o wznowienie postępowania) lub pozostawiające go bez rozpoznania.
Pobierz OTK ZU
2017A4129 maj 2017
SK 49/13
Wyrok z dnia 12 maja 2017 r.
Uchwały spółki wodnej; stwierdzenie nieważności uchwały.
Pobierz OTK ZU
2017A4029 maj 2017
K 23/15
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Postępowanie karne.
Pobierz OTK ZU
2017A3923 maj 2017
SK 38/15
Postanowienie z dnia 17 maja 2017 r.
Zasady zaskarżania uchwał lub zarządzeń organów gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej.
Pobierz OTK ZU
2017A3823 maj 2017
K 61/13
Postanowienie z dnia 17 maja 2017 r.
Wysokość stawki podatku od książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych.
Pobierz OTK ZU
2017A3717 maj 2017
SK 18/16
Postanowienie z dnia 9 maja 2017 r.
Dekret o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945.
Pobierz OTK ZU
2017A3617 maj 2017
K 14/15
Postanowienie z dnia 9 maja 2017 r.
Szkolnictwo artystyczne; brak ustawowych regulacji.
Pobierz OTK ZU
2017A3516 maj 2017
K 29/16
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Prawo o prokuraturze - uprawnienia Prokuratora Generalnego; możliwość pełnienia przez sędziego w stanie spoczynku funkcji doradcy Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.
Pobierz OTK ZU
2017A3409 maj 2017
P 34/15
Wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Świadczenia rehabilitacyjne.
Pobierz OTK ZU
2017A3328 kwi 2017
K 58/13
Postanowienie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Dostęp do informacji publicznej.
Pobierz OTK ZU
2017A3228 kwi 2017
SK 3/16
Wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Zasady zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego.
Pobierz OTK ZU
2017A3128 kwi 2017
K 10/15
Wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Referendum; środki prawne w kampaniach referendalnych; prawo do sądu.
Pobierz OTK ZU
2017A3025 kwi 2017
U 7/16
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Ustawowy obowiązek Krajowej Rady Sądownictwa zaopiniowania projektu aktu normatywnego dotyczącego sądownictwa.
Pobierz OTK ZU
2017A2922 kwi 2017
K 46/16
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników - zasady ustalania wysokości miesięcznej składki; opłacanie składek.
Pobierz OTK ZU
2017A2821 kwi 2017
Kp 1/17
Wyrok z dnia 16 marca 2017 r.
Prawo o zgromadzeniach.
Pobierz OTK ZU
2017A2720 kwi 2017
K 10/15
Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Pobierz OTK ZU
2017A2612 kwi 2017
K 24/14
Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego; nowe zadania gminy.
Pobierz OTK ZU
2017A2512 kwi 2017
P 56/14
Wyrok z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Pobierz OTK ZU
2017A2410 kwi 2017
K 33/15
Postanowienie z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Dopuszczalność wznowienia postępowania - termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej