Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2018
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (199)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2018A5718 paź 2018
SK 2/18
Postanowienie z dnia 16 października 2018 r.
Pobierz OTK ZU
2018A5611 paź 2018
SK 30/15
Postanowienie z dnia 4 października 2018 r.
Sądowa kontrola przebiegu kampanii referendalnej.
Pobierz OTK ZU
2018A5511 paź 2018
S 4/18
Postanowienie z dnia 4 października 2018 r.
Sygnalizacja w sprawie K 26/15 z dnia 4.10.2018 r..
Pobierz OTK ZU
2018A5411 paź 2018
SK 5/16
Wyrok z dnia 3 października 2018 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o pozbawieniu statusu strony procesowej.
Pobierz OTK ZU
2018A5311 paź 2018
K 26/15
Wyrok z dnia 2 października 2018 r.
Zasady ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania.
Pobierz OTK ZU
2018A5208 paź 2018
K 16/16
Wyrok z dnia 4 lipca 2018 r.
Kodeks karny - zróżnicowanie prawa do orzeczenia kary łącznej ze względu na moment uprawomocnienia się poszczególnych kar jednostkowych lub łącznych.
Pobierz OTK ZU
2018A5117 wrz 2018
P 14/17
Postanowienie z dnia 11 września 2018 r.
Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego.
Pobierz OTK ZU
2018A5017 wrz 2018
SK 3/17
Wyrok z dnia 11 lipca 2018 r.
Kodeks postępowania cywilnego.
Pobierz OTK ZU
2018A4917 wrz 2018
SK 34/14
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; zasady wypłaty przez spółdzielnię wartości rynkowej tego lokalu osobie uprawnionej.
Pobierz OTK ZU
2018A4827 sie 2018
K 9/17
Wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.
Wykładnia pojęć konstytucyjnych dokonywana przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o znaczenie pojęć zawartych w aktach rangi ustawy zwykłej oraz akt łaski jako negatywna przesłanka powodująca niedopuszczalność prowadzenia: postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia lub postępowania karnego wykonawczego.
Pobierz OTK ZU
2018A4719 lip 2018
P 3/16
Postanowienie z dnia 17 lipca 2018 r.
Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia - związanie sądu pierwszej instancji co do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania .
Pobierz OTK ZU
2018A4617 lip 2018
SK 5/17
Postanowienie z dnia 10 lipca 2018 r.
Gry hazardowe .
Pobierz OTK ZU
2018A4517 lip 2018
SK 32/17
Wyrok z dnia 26 czerwca 2018 r.
ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych .
Pobierz OTK ZU
2018A4409 lip 2018
P 103/15
Postanowienie z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zasady uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania .
Pobierz OTK ZU
2018A4309 lip 2018
SK 4/17
Wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r.
Stawki wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.
Pobierz OTK ZU
2018A4203 lip 2018
SK 19/17
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Pobierz OTK ZU
2018A4103 lip 2018
SK 3/13
Wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.
Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.
Pobierz OTK ZU
2018A4002 lip 2018
K 47/14
Wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.
Bezpieczeństwo imprez masowych; zakaz klubowy.
Pobierz OTK ZU
2018A3921 cze 2018
K 35/16
Postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Ustawa antyterrorystyczna .
Pobierz OTK ZU
2018A3818 cze 2018
K 53/16
Wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.
Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych.
Pobierz OTK ZU
2018A3714 cze 2018
SK 44/15
Postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Odmowa udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym; prawo do sądu .
Pobierz OTK ZU
2018A3614 cze 2018
S 3/18
Postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Sygnalizacja w sprawie K 53/16 z dnia 6.06.2018.
Pobierz OTK ZU
2018A3514 cze 2018
SK 15/15
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania.
Pobierz OTK ZU
2018A3413 cze 2018
SK 8/14
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Ochrona informacji niejawnych .
Pobierz OTK ZU
2018A3313 cze 2018
K 44/16
Rozstrzygnięcie z dnia 7 listopada 2016 r.
Zasady powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej