Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2021
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (148)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2021A3615 lip 2021
SK 56/20
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2021 r.
Brak jasnej definicji „działalność gospodarcza” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych .
Pobierz OTK ZU
2021A3515 lip 2021
K 32/15
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2021 r.
Kontrola operacyjna–ograniczenie materiału dołączanego do wniosku o jej zarządzenie przez sąd wyłącznie do tego uzasadniającego potrzebę jej zarządzenia,określenie maksymal. czasu jej trwania; możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o jej zarządzeniu.
Pobierz OTK ZU
2021A3415 lip 2021
SK 55/20
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2021 r.
Brak jasnej definicji „działalność gospodarcza” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych.
Pobierz OTK ZU
2021A3314 lip 2021
SK 97/19
Wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Orzekanie przez referendarza sądowego w przedmiocie ustanowienia w postępowaniu cywilnym pełnomocnika z urzędu.
Pobierz OTK ZU
2021A3221 cze 2021
S 1/21
Postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Sygnalizacja w sprawie K 20/20 z dnia 15.04.2021.
Pobierz OTK ZU
2021A3121 cze 2021
K 20/20
Wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich, po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.
Pobierz OTK ZU
2021A3016 cze 2021
P 7/20
Postanowienie z dnia 15 czerwca 2021 r.
Obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa.
Pobierz OTK ZU
2021A2914 cze 2021
K 15/16
Wyrok z dnia 13 maja 2021 r.
Nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią.
Pobierz OTK ZU
2021A2814 cze 2021
SK 116/20
Postanowienie z dnia 12 maja 2021 r.
Brak możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu przez pokrzywdzonego.
Pobierz OTK ZU
2021A2714 cze 2021
SK 115/20
Postanowienie z dnia 12 maja 2021 r.
Brak możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu przez pokrzywdzonego.
Pobierz OTK ZU
2021A2614 cze 2021
SK 114/20
Postanowienie z dnia 12 maja 2021 r.
Brak możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu przez pokrzywdzonego.
Pobierz OTK ZU
2021A2514 cze 2021
SK 19/15
Wyrok z dnia 12 maja 2021 r.
Prawo geologiczne i górnicze – strony postępowania koncesyjnego.
Pobierz OTK ZU
2021A2425 maj 2021
SK 23/15
Postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Zakaz reklamy aptek.
Pobierz OTK ZU
2021A2317 maj 2021
P 17/19
Postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.
Zgodność z Konstytucją RP podstawy prawnej powołań sędziów do Sądu Najwyższego w okresie od 14 lutego 2000 r. do 6 marca 2018 r..
Pobierz OTK ZU
2021A2228 kwi 2021
SK 24/18
Wyrok z dnia 24 marca 2021 r.
Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego .
Pobierz OTK ZU
2021A2128 kwi 2021
SK 9/18
Wyrok z dnia 11 marca 2021 r.
Przymusowe leczenie lub rehabilitacja skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu .
Pobierz OTK ZU
2021A2023 kwi 2021
SK 93/19
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Niedopuszczenie podmiotu legitymującego się interesem prawnym do udziału w charakterze uczestnika postępowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym legalności uchwały .
Pobierz OTK ZU
2021A1923 kwi 2021
SK 55/19
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej” .
Pobierz OTK ZU
2021A1823 kwi 2021
SK 54/19
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej” .
Pobierz OTK ZU
2021A1723 kwi 2021
P 4/19
Postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.
Kasacja od prawomocnych orzeczeń Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym dotyczących deliktów dyscyplinarnych popełnionych przed 3 kwietnia 2018 r..
Pobierz OTK ZU
2021A1623 kwi 2021
K 15/17
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Kodeks karny; przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy publicznych.
Pobierz OTK ZU
2021A1525 mar 2021
SK 60/20
Postanowienie z dnia 11 marca 2021 r.
Możliwości orzekania przez sędziego sądu rejonowego w sądzie wyższej instancji na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości .
Pobierz OTK ZU
2021A1425 mar 2021
SK 39/19
Wyrok z dnia 24 lutego 2021 r.
Opodatkowanie nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
Pobierz OTK ZU
2021A1316 mar 2021
SK 90/20
Postanowienie z dnia 24 lutego 2021 r.
Wynagrodzenie adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu w sprawach z dziedziny ochrony zdrowia psychiczneg.
Pobierz OTK ZU
2021A1216 mar 2021
SK 33/20
Postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.
Możliwość a nie obowiązek odstąpienia od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części w przypadkach szczególnie uzasadnionych; brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego wydanego przez NSA.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej