Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2017
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (122)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2017A3923 maj 2017
SK 38/15
Postanowienie z dnia 17 maja 2017 r.
Pobierz OTK ZU
2017A3823 maj 2017
K 61/13
Postanowienie z dnia 17 maja 2017 r.
Pobierz OTK ZU
2017A3717 maj 2017
SK 18/16
Postanowienie z dnia 9 maja 2017 r.
Dekret o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945.
Pobierz OTK ZU
2017A3617 maj 2017
K 14/15
Postanowienie z dnia 9 maja 2017 r.
Szkolnictwo artystyczne; brak ustawowych regulacji.
Pobierz OTK ZU
2017A3516 maj 2017
K 29/16
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Prawo o prokuraturze - uprawnienia Prokuratora Generalnego; możliwość pełnienia przez sędziego w stanie spoczynku funkcji doradcy Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.
Pobierz OTK ZU
2017A3409 maj 2017
P 34/15
Wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Świadczenia rehabilitacyjne.
Pobierz OTK ZU
2017A3328 kwi 2017
K 58/13
Postanowienie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Dostęp do informacji publicznej.
Pobierz OTK ZU
2017A3228 kwi 2017
SK 3/16
Wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Zasady zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego.
Pobierz OTK ZU
2017A3128 kwi 2017
K 10/15
Wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Referendum; środki prawne w kampaniach referendalnych; prawo do sądu.
Pobierz OTK ZU
2017A3025 kwi 2017
U 7/16
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Ustawowy obowiązek Krajowej Rady Sądownictwa zaopiniowania projektu aktu normatywnego dotyczącego sądownictwa.
Pobierz OTK ZU
2017A2922 kwi 2017
K 46/16
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników - zasady ustalania wysokości miesięcznej składki; opłacanie składek.
Pobierz OTK ZU
2017A2821 kwi 2017
Kp 1/17
Wyrok z dnia 16 marca 2017 r.
Prawo o zgromadzeniach.
Pobierz OTK ZU
2017A2720 kwi 2017
K 10/15
Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Pobierz OTK ZU
2017A2612 kwi 2017
K 24/14
Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego; nowe zadania gminy.
Pobierz OTK ZU
2017A2512 kwi 2017
P 56/14
Wyrok z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Pobierz OTK ZU
2017A2410 kwi 2017
K 33/15
Postanowienie z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Dopuszczalność wznowienia postępowania - termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania.
Pobierz OTK ZU
2017A2310 kwi 2017
P 17/16
Postanowienie z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Ochrona konkurencji i konsumentów- ustalenie wysokości kary pieniężnej.
Pobierz OTK ZU
2017A2210 kwi 2017
SK 29/15
Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Zasady opłacania rolniczego ubezpieczenia społecznego.
Pobierz OTK ZU
2017A2106 kwi 2017
P 12/16
Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Naruszenie praw autorskich.
Pobierz OTK ZU
2017A2006 kwi 2017
P 5/16
Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Pobierz OTK ZU
2017A1930 mar 2017
SK 13/14
Wyrok z dnia 22 marca 2017 r.
Prawo do sądu; pozbawienie skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zabezpieczającego - umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Pobierz OTK ZU
2017A1829 mar 2017
P 121/15
Wyrok z dnia 22 marca 2017 r.
Praca tymczasowa; właściwość miejscowa sądu pracy.
Pobierz OTK ZU
2017A1724 mar 2017
K 23/16
Postanowienie z dnia 21 marca 2017 r.
Ustawa o radiofonii i telewizji - zasady powoływania i odwoływania członków zarządu "Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej" i "Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej" .
Pobierz OTK ZU
2017A1623 mar 2017
P 5/16
Postanowienie z dnia 22 marca 2017 r.
Zasady ustalania należnego Agencji Nieruchomości Rolnych wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przez osobę władającą nią bez tytułu prawnego.
Pobierz OTK ZU
2017A1517 mar 2017
SK 42/14
Postanowienie z dnia 14 marca 2017 r.
Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych; zasady dokonywania wpłat; zwrot nadpłaty.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej