Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2018
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (144)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2018A3921 cze 2018
K 35/16
Postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Ustawa antyterrorystyczna .
Pobierz OTK ZU
2018A3818 cze 2018
K 53/16
Wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.
Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych.
Pobierz OTK ZU
2018A3714 cze 2018
SK 44/15
Postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Odmowa udziału pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym; prawo do sądu .
Pobierz OTK ZU
2018A3614 cze 2018
S 3/18
Postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.
Sygnalizacja w sprawie K 53/16 z dnia 6.06.2018.
Pobierz OTK ZU
2018A3514 cze 2018
SK 15/15
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania.
Pobierz OTK ZU
2018A3413 cze 2018
SK 8/14
Wyrok z dnia 23 maja 2018 r.
Ochrona informacji niejawnych .
Pobierz OTK ZU
2018A3313 cze 2018
K 44/16
Rozstrzygnięcie z dnia 7 listopada 2016 r.
Zasady powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Pobierz OTK ZU
2018A3213 cze 2018
K 39/16
Rozstrzygnięcie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Pobierz OTK ZU
2018A3113 cze 2018
K 47/15
Rozstrzygnięcie z dnia 9 marca 2016 r.
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Pobierz OTK ZU
2018A3012 cze 2018
U 1/16
Wyrok z dnia 10 maja 2018 r.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .
Pobierz OTK ZU
2018A2911 cze 2018
K 12/15
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Oskarżyciel posiłkowy - uprawnienia.
Pobierz OTK ZU
2018A2811 cze 2018
K 52/16
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Dochodzenie należności.
Pobierz OTK ZU
2018A2729 maj 2018
SK 22/17
Postanowienie z dnia 23 maja 2018 r.
Ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .
Pobierz OTK ZU
2018A2625 maj 2018
K 24/16
Postanowienie z dnia 22 maja 2018 r.
Zasady wyrażania zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej dotyczącej innego przestępstwa lub innej osoby niż objęte sądowym zarządzeniem kontroli.
Pobierz OTK ZU
2018A2525 maj 2018
SK 18/17
Wyrok z dnia 16 maja 2018 r.
Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Pobierz OTK ZU
2018A2411 maj 2018
K 6/15
Wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Społeczna inspekcja pracy.
Pobierz OTK ZU
2018A2310 maj 2018
K 27/16
Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Postępowanie karne - dopuszczenie przez sąd dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego.
Pobierz OTK ZU
2018A2208 maj 2018
SK 27/16
Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Korzystanie z prawa własności przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności .
Pobierz OTK ZU
2018A2130 kwi 2018
K 9/16
Postanowienie z dnia 22 marca 2018 r.
Zasady stosowania kontroli operacyjnej przez służby policyjne i służby specjalne.
Pobierz OTK ZU
2018A2027 kwi 2018
S 2/18
Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Sygnalizacja w sprawie K 50/16 z dnia 18.04.2018.
Pobierz OTK ZU
2018A1927 kwi 2018
K 50/16
Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
In vitro - możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez kobiety niepozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z mężczyzną .
Pobierz OTK ZU
2018A1820 kwi 2018
SK 15/16
Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Postanowienie referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności - środki zaskarżenia.
Pobierz OTK ZU
2018A1717 kwi 2018
SK 24/17
Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej; Kodeks postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU
2018A1617 kwi 2018
K 7/17
Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania karnego, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawa o Sądzie Najwyższym.
Pobierz OTK ZU
2018A1503 kwi 2018
P 1/16
Postanowienie z dnia 27 marca 2018 r.
Zasady opłaty składek za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej