Proszę czekać trwa pobieranie danych
Kryteria wyszukiwania
Sygnatura:
Miejsce Publikacji:
  • Wszystkie
  • Orzecznictwo TK Zbiór Urzędowy
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
Data orzeczenia: (Data do):
Data publikacji: (Data do):
Dotyczy:
Dodaj repertorium
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (10885)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2018A419 sty 2018
K 17/14
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Przepisy regulujące przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Pobierz OTK ZU
2018A312 sty 2018
P 113/15
Postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.
Postępowanie karne; odmienne traktowanie współsprawców tego samego czynu .
Pobierz OTK ZU
2018A212 sty 2018
SK 48/15
Wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r.
Podatki i opłaty lokalne - zasady ustalania podatku od nieruchomości .
Pobierz OTK ZU
2018A108 sty 2018
SK 10/16
Wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uprawnienie do uzyskania paczki żywnościowej przez osoby pozbawione wolności.
Pobierz OTK ZU
2017A9029 gru 2017
SK 37/15
Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.
Swoboda działalności gospodarczej.
Pobierz OTK ZU
2017A8927 gru 2017
K 36/15
Wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy.
Pobierz OTK ZU
2017A8822 gru 2017
P 16/16
Postanowienie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo o ruchu drogowym - zasady cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych .
Pobierz OTK ZU
2017A8721 gru 2017
SK 1/17
Postanowienie z dnia 19 grudnia 2017 r.
Prawo dziedziczenia i własności .
Pobierz OTK ZU
2017A8621 gru 2017
SK 39/15
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Wywłaszczenie nieruchomości - zasady jej zwrotu .
Pobierz OTK ZU
2017A8521 gru 2017
SK 13/15
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Opłaty i podatki lokalne; zasady ustalania podatku od nieruchomości .
Pobierz OTK ZU
2017A8421 gru 2017
P 13/16
Wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.
Zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców.
Pobierz OTK ZU
2017A8314 gru 2017
P 5/17
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.
Kodeks karny wykonawczy .
Pobierz OTK ZU
2017A8215 lis 2017
P 13/17
Postanowienie z dnia 14 listopada 2017 r.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pobierz OTK ZU
2017A8108 gru 2017
SK 20/17
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego .
Pobierz OTK ZU
2017A8008 gru 2017
P 125/15
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne .
Pobierz OTK ZU
2017A7908 gru 2017
K 1/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustaw o Trybunale Konstytucyjnym .
Pobierz OTK ZU
2017A7805 gru 2017
P 9/15
Wyrok z dnia 29 listopada 2017 r.
Kompetencja ZUS w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikacje wysokości wynagrodzenia pracownika.
Pobierz OTK ZU
2017A7701 gru 2017
P 55/13
Postanowienie z dnia 28 listopada 2017 r.
Wytoczenie powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia; upływ terminu.
Pobierz OTK ZU
2017A7628 lis 2017
SK 4/16
Postanowienie z dnia 14 listopada 2017 r.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne.
Pobierz OTK ZU
2017A7528 lis 2017
SK 29/16
Wyrok z dnia 15 listopada 2017 r.
Lokal służbowy - nadanie tytułu prawnego.
Pobierz OTK ZU
2017A7414 lis 2017
K 27/15
Wyrok z dnia 18 października 2017 r.
Postępowanie egzekucyjne w administracji; egzekucja z nieruchomości.
Pobierz OTK ZU
2017A7313 lis 2017
SK 30/16
Postanowienie z dnia 8 listopada 2017 r.
Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności; prawo do sądu.
Pobierz OTK ZU
2017A7213 lis 2017
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Pobierz OTK ZU
2017A7108 lis 2017
K 31/16
Postanowienie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Pobierz OTK ZU
2017A7031 paź 2017
P 21/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Prawa nabyte dzierżawców gruntów rolnych.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej