Proszę czekać trwa pobieranie danych
Kryteria wyszukiwania
Sygnatura:
Miejsce Publikacji:
  • Wszystkie
  • Orzecznictwo TK Zbiór Urzędowy
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
Data orzeczenia: (Data do):
Data publikacji: (Data do):
Dotyczy:
Dodaj repertorium
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (10859)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2017A8314 gru 2017
P 5/17
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.
Kodeks karny wykonawczy .
Pobierz OTK ZU
2017A8215 lis 2017
P 13/17
Postanowienie z dnia 14 listopada 2017 r.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pobierz OTK ZU
2017A8108 gru 2017
SK 20/17
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Koszty postępowania zabezpieczającego; Kodeks Postępowania Cywilnego .
Pobierz OTK ZU
2017A8008 gru 2017
P 125/15
Postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r.
Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne .
Pobierz OTK ZU
2017A7908 gru 2017
K 1/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustaw o Trybunale Konstytucyjnym .
Pobierz OTK ZU
2017A7805 gru 2017
P 9/15
Wyrok z dnia 29 listopada 2017 r.
Kompetencja ZUS w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikacje wysokości wynagrodzenia pracownika.
Pobierz OTK ZU
2017A7701 gru 2017
P 55/13
Postanowienie z dnia 28 listopada 2017 r.
Wytoczenie powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia; upływ terminu.
Pobierz OTK ZU
2017A7628 lis 2017
SK 4/16
Postanowienie z dnia 14 listopada 2017 r.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne.
Pobierz OTK ZU
2017A7528 lis 2017
SK 29/16
Wyrok z dnia 15 listopada 2017 r.
Lokal służbowy - nadanie tytułu prawnego.
Pobierz OTK ZU
2017A7414 lis 2017
K 27/15
Wyrok z dnia 18 października 2017 r.
Postępowanie egzekucyjne w administracji; egzekucja z nieruchomości.
Pobierz OTK ZU
2017A7313 lis 2017
SK 30/16
Postanowienie z dnia 8 listopada 2017 r.
Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności; prawo do sądu.
Pobierz OTK ZU
2017A7213 lis 2017
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Pobierz OTK ZU
2017A7108 lis 2017
K 31/16
Postanowienie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Pobierz OTK ZU
2017A7031 paź 2017
P 21/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Prawa nabyte dzierżawców gruntów rolnych.
Pobierz OTK ZU
2017A6931 paź 2017
K 14/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Pobierz OTK ZU
2017A6830 paź 2017
K 3/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.
Pobierz OTK ZU
2017A6726 paź 2017
SK 47/15
Postanowienie z dnia 17 października 2017 r.
Odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej - dyrektora zakładu karnego ze stanowiska - brak możliwości odwołania od decyzji.
Pobierz OTK ZU
2017A6620 paź 2017
S 1/17
Postanowienie z dnia 17 października 2017 r.
Sygnalizacja w sprawie SK 28/16 z dnia 4.10.2017, ZU 2017/A/65.
Pobierz OTK ZU
2017A6520 paź 2017
SK 28/16
Postanowienie z dnia 4 października 2017 r.
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
Pobierz OTK ZU
2017A6417 paź 2017
K 10/17
Wyrok z dnia 11 września 2017 r.
Kodeks postępowania cywilnego - ocena prawidłowości procesu wyboru sędziego, wiceprezesa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Pobierz OTK ZU
2017A6317 paź 2017
K 17/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Pobierz OTK ZU
2017A6211 paź 2017
SK 31/15
Wyrok z dnia 3 października 2017 r.
Tytuł egzekucyjny; zasady nadawania klauzuli wykonalności.
Pobierz OTK ZU
2017A6109 paź 2017
P 8/16
Postanowienie z dnia 4 października 2017 r.
Termin do wniesienia przez pracownika odwołania od doręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Pobierz OTK ZU
2017A6005 paź 2017
SK 36/15
Wyrok z dnia 27 września 2017 r.
Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Pobierz OTK ZU
2017A5903 paź 2017
P 2/16
Wyrok z dnia 26 września 2017 r.
Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej