Proszę czekać trwa pobieranie danych
Kryteria wyszukiwania
Sygnatura:
Miejsce Publikacji:
  • Wszystkie
  • Orzecznictwo TK Zbiór Urzędowy
  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw
Data orzeczenia: (Data do):
Data publikacji: (Data do):
Dotyczy:
Dodaj repertorium
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (12356)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2022A2909 maj 2022
SK 88/20
Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Pobierz OTK ZU
2022A2806 maj 2022
K 12/20
Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Pobierz OTK ZU
2022A2705 maj 2022
SK 71/21
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Pobierz OTK ZU
2022A2605 maj 2022
SK 14/22
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Pobierz OTK ZU
2022A2505 maj 2022
SK 6/22
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Pobierz OTK ZU
2022A2422 kwi 2022
K 7/21
Wyrok z dnia 10 marca 2022 r.
Dokonywanie, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPC, przez sądy krajowe lub międzynarodowe oceny zgodności z Konstytucją i EKPC, ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa .
Pobierz OTK ZU
2022A2307 kwi 2022
SK 28/18
Postanowienie z dnia 23 marca 2022 r.
Przesłanki dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania (Kodeks postępowania cywilnego) .
Pobierz OTK ZU
2022A2207 kwi 2022
SK 120/20
Postanowienie z dnia 9 marca 2022 r.
Zdolność sądowa organów władzy publicznej .
Pobierz OTK ZU
2022A2104 kwi 2022
P 12/19
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Dochodzenie zwrotu spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej .
Pobierz OTK ZU
2022A2022 mar 2022
SK 31/18
Postanowienie z dnia 22 marca 2022 r.
Utworzenie parku kulturowego – odszkodowanie za pozbawienie prawa do korzystania z nieruchomości oraz kompensata szkody wynikającej z obniżenia jej wartości .
Pobierz OTK ZU
2022A1931 mar 2022
SK 9/19
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków tej samej płci (kodeks rodzinny i opiekuńczy) .
Pobierz OTK ZU
2022A1828 mar 2022
SK 45/19
Postanowienie z dnia 16 marca 2022 r.
Uniemożliwienie dochodzenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN .
Pobierz OTK ZU
2022A1725 mar 2022
SK 137/20
Postanowienie z dnia 11 stycznia 2022 r.
Bieg terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność organu w przedmiocie ustalenia dotacji oświatowe.
Pobierz OTK ZU
2022A1617 mar 2022
K 9/18
Postanowienie z dnia 15 marca 2022 r.
Brak, w sprawach z oskarżenia publicznego, zwrotu kosztów procesu oskarżonemu z tytułu wynagrodzenia obrońcy za postepowanie odwoławcze, w przypadku uwzględnienia jego apelacji wniesionej wyłącznie od wymiaru kary.
Pobierz OTK ZU
2022A1507 mar 2022
SK 13/17
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków osób tej samej płci .
Pobierz OTK ZU
2022A1407 mar 2022
P 10/19
Wyrok z dnia 23 lutego 2022 r.
Wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności dotyczących jego powołania; obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym; rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy o statusie sędziego .
Pobierz OTK ZU
2022A1303 mar 2022
SK 14/17
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków osób tej samej płci .
Pobierz OTK ZU
2022A1201 mar 2022
SK 17/21
Postanowienie z dnia 9 lutego 2022 r.
Kodeks karny wykonawczy – brak zaskarżalności postanowień sądowych wydanych w wyniku rozpoznania skargi na decyzje organów wykonawczych .
Pobierz OTK ZU
2022A1101 mar 2022
SK 3/21
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2021 r.
Uchylenie przez Sąd Najwyższy orzeczenia kasatoryjnego sądu drugiej instancji .
Pobierz OTK ZU
2022A1022 lut 2022
SK 45/21
Postanowienie z dnia 15 lutego 2022 r.
Nadanie klauzuli wykonalności z urzędu .
Pobierz OTK ZU
2022A918 lut 2022
K 6/21
Wyrok z dnia 24 listopada 2021 r.
Art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny .
Pobierz OTK ZU
2022A817 lut 2022
SK 40/20
Postanowienie z dnia 27 października 2021 r.
Ponoszenie przez uczelnie niepubliczne kosztów zatrudnienia pracownika w okresie nieświadczenia przez niego pracy – brak zasiłku: chorobowego, macierzyńskie i opiekuńczego .
Pobierz OTK ZU
2022A720 sty 2022
SK 8/19
Postanowienie z dnia 30 listopada 2021 r.
Przesłanki przywrócenia terminu; termin opłacenia pisma procesowego (Kodeks postępowania cywilnego) .
Pobierz OTK ZU
2022A614 sty 2022
Kp 2/19
Wyrok z dnia 25 listopada 2021 r.
Rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającym oświadczenia .
Pobierz OTK ZU
2022A512 sty 2022
SK 81/20
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2021 r.
Wypowiedzenie umowy najmu przez gminę najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu w postaci lokalu użytkowego .
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej