Proszę czekać trwa pobieranie danych
Kryteria wyszukiwania
Sygnatura:
Miejsce Publikacji:
  • Wszystkie
  • Orzecznictwo TK Zbiór Urzędowy
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
Data orzeczenia: (Data do):
Data publikacji: (Data do):
Dotyczy:
Dodaj repertorium
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (11332)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2019A3318 lip 2019
S 1/19
Postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A3218 lip 2019
U 1/19
Postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A3118 lip 2019
SK 19/19
Postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A3018 lip 2019
SK 27/18
Wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na ponowne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.
Pobierz OTK ZU
2019A2917 lip 2019
P 20/17
Wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.
Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności.
Pobierz OTK ZU
2019A2810 lip 2019
SK 29/18
Postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A2728 cze 2019
U 1/18
Postanowienie z dnia 29 maja 2019 r.
Wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.
Pobierz OTK ZU
2019A2626 cze 2019
SK 12/16
Postanowienie z dnia 15 maja 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A2521 cze 2019
P 9/17
Postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A2421 cze 2019
K 7/16
Postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.
Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
Pobierz OTK ZU
2019A2319 cze 2019
P 127/15
Postanowienie z dnia 29 maja 2019 r.
Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy pojazdu wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej.
Pobierz OTK ZU
2019A2219 cze 2019
K 45/16
Wyrok z dnia 8 maja 2019 r.
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich .
Pobierz OTK ZU
2019A2106 cze 2019
SK 31/17
Wyrok z dnia 15 maja 2019 r.
Prowadzenie egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej nie jest dłużnikiem osobistym.
Pobierz OTK ZU
2019A2006 cze 2019
SK 26/17
Wyrok z dnia 15 maja 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA, orzekającego po raz pierwszy w tym przedmiocie.
Pobierz OTK ZU
2019A1922 maj 2019
SK 21/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu.
Pobierz OTK ZU
2019A1822 maj 2019
K 14/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Kara łączna; Kodeks karny .
Pobierz OTK ZU
2019A1707 maj 2019
K 12/18
Wyrok z dnia 25 marca 2019 r.
Wybór członków KRS przez Sejm spośród sędziów; odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
Pobierz OTK ZU
2019A1612 kwi 2019
P 15/18
Postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Konieczność uzyskania postanowienia sądu wydanego na podstawie art. 199 k.c. w celu uzyskania zgody na wystąpienie z powództwem o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części.
Pobierz OTK ZU
2019A1511 kwi 2019
SK 7/19
Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu rejonowego oddalającego skargę na czynności komornika sądowego.
Pobierz OTK ZU
2019A1411 kwi 2019
SK 13/16
Wyrok z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka.
Pobierz OTK ZU
2019A1310 kwi 2019
K 17/17
Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A1203 kwi 2019
P 5/18
Postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Kodeks Pracy; Podróż służbowa .
Pobierz OTK ZU
2019A1101 kwi 2019
P 20/16
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury .
Pobierz OTK ZU
2019A1021 mar 2019
K 18/17
Wyrok z dnia 6 marca 2019 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Pobierz OTK ZU
2019A912 mar 2019
P 19/17
Wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów .
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej