Proszę czekać trwa pobieranie danych
Kryteria wyszukiwania
Sygnatura:
Miejsce Publikacji:
  • Wszystkie
  • Orzecznictwo TK Zbiór Urzędowy
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
Data orzeczenia: (Data do):
Data publikacji: (Data do):
Dotyczy:
Dodaj repertorium
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (10819)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2017A7414 lis 2017
K 27/15
Wyrok z dnia 18 października 2017 r.
Postępowanie egzekucyjne w administracji; egzekucja z nieruchomości.
Pobierz OTK ZU
2017A7313 lis 2017
SK 30/16
Postanowienie z dnia 8 listopada 2017 r.
Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności; prawo do sądu.
Pobierz OTK ZU
2017A7213 lis 2017
Kp 4/15
Wyrok z dnia 5 października 2017 r.
Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny.
Pobierz OTK ZU
2017A7108 lis 2017
K 31/16
Postanowienie z dnia 26 października 2017 r.
Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe.
Pobierz OTK ZU
2017A7031 paź 2017
P 21/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Prawa nabyte dzierżawców gruntów rolnych.
Pobierz OTK ZU
2017A6931 paź 2017
K 14/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Pobierz OTK ZU
2017A6830 paź 2017
K 3/17
Wyrok z dnia 24 października 2017 r.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.
Pobierz OTK ZU
2017A6726 paź 2017
SK 47/15
Postanowienie z dnia 17 października 2017 r.
Odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej - dyrektora zakładu karnego ze stanowiska - brak możliwości odwołania od decyzji.
Pobierz OTK ZU
2017A6620 paź 2017
S 1/17
Postanowienie z dnia 17 października 2017 r.
Sygnalizacja w sprawie SK 28/16 z dnia 4.10.2017, ZU 2017/A/65.
Pobierz OTK ZU
2017A6520 paź 2017
SK 28/16
Postanowienie z dnia 4 października 2017 r.
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
Pobierz OTK ZU
2017A6417 paź 2017
K 10/17
Wyrok z dnia 11 września 2017 r.
Kodeks postępowania cywilnego - ocena prawidłowości procesu wyboru sędziego, wiceprezesa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Pobierz OTK ZU
2017A6317 paź 2017
K 17/16
Postanowienie z dnia 11 października 2017 r.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Pobierz OTK ZU
2017A6211 paź 2017
SK 31/15
Wyrok z dnia 3 października 2017 r.
Tytuł egzekucyjny; zasady nadawania klauzuli wykonalności.
Pobierz OTK ZU
2017A6109 paź 2017
P 8/16
Postanowienie z dnia 4 października 2017 r.
Termin do wniesienia przez pracownika odwołania od doręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Pobierz OTK ZU
2017A6005 paź 2017
SK 36/15
Wyrok z dnia 27 września 2017 r.
Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Pobierz OTK ZU
2017A5903 paź 2017
P 2/16
Wyrok z dnia 26 września 2017 r.
Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych.
Pobierz OTK ZU
2017A5822 wrz 2017
K 27/16
Postanowienie z dnia 21 września 2017 r.
Postępowanie karne - dopuszczenie przez sąd dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego.
Pobierz OTK ZU
2017A5722 wrz 2017
P 119/15
Postanowienie z dnia 20 września 2017 r.
Zakaz ujawniania danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.
Pobierz OTK ZU
2017A5614 wrz 2017
P 1/17
Postanowienie z dnia 13 września 2017 r.
Zasady wymierzania kary łącznej.
Pobierz OTK ZU
2017A5510 lip 2017
P 63/14
Wyrok z dnia 28 czerwca 2017 r.
Egzekucja świadczeń pieniężnych; pobranie opłaty stosunkowej od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi.
Pobierz OTK ZU
2017A5407 lip 2017
SK 8/16
Postanowienie z dnia 5 lipca 2017 r.
Odszkodowanie za szkody łowieckie - uprawy wieloletnie.
Pobierz OTK ZU
2017A5307 lip 2017
K 42/15
Postanowienie z dnia 5 lipca 2017 r.
Upoważnienie ministra właściwego do spraw zdrowia do ogłoszenia w drodze obwieszczenia sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Pobierz OTK ZU
2017A5203 lip 2017
SK 20/16
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zasady zaskarżenia uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej.
Pobierz OTK ZU
2017A5128 cze 2017
SK 35/15
Wyrok z dnia 21 czerwca 2017 r.
Zasady ustalania wysokości opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Pobierz OTK ZU
2017A5026 cze 2017
P 124/15
Wyrok z dnia 20 czerwca 2017 r.
Stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn odpowiedzialności za przestępstwo oraz sankcji administracyjno-prawnej.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej