Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2021
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (106)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2021A2228 kwi 2021
SK 24/18
Wyrok z dnia 24 marca 2021 r.
Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego .
Pobierz OTK ZU
2021A2128 kwi 2021
SK 9/18
Wyrok z dnia 11 marca 2021 r.
Przymusowe leczenie lub rehabilitacja skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu .
Pobierz OTK ZU
2021A2023 kwi 2021
SK 93/19
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Niedopuszczenie podmiotu legitymującego się interesem prawnym do udziału w charakterze uczestnika postępowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym legalności uchwały .
Pobierz OTK ZU
2021A1923 kwi 2021
SK 55/19
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej” .
Pobierz OTK ZU
2021A1823 kwi 2021
SK 54/19
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej” .
Pobierz OTK ZU
2021A1723 kwi 2021
P 4/19
Postanowienie z dnia 25 marca 2021 r.
Kasacja od prawomocnych orzeczeń Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym dotyczących deliktów dyscyplinarnych popełnionych przed 3 kwietnia 2018 r..
Pobierz OTK ZU
2021A1623 kwi 2021
K 15/17
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Kodeks karny; przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy publicznych.
Pobierz OTK ZU
2021A1525 mar 2021
SK 60/20
Postanowienie z dnia 11 marca 2021 r.
Możliwości orzekania przez sędziego sądu rejonowego w sądzie wyższej instancji na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości .
Pobierz OTK ZU
2021A1425 mar 2021
SK 39/19
Wyrok z dnia 24 lutego 2021 r.
Opodatkowanie nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
Pobierz OTK ZU
2021A1316 mar 2021
SK 90/20
Postanowienie z dnia 24 lutego 2021 r.
Wynagrodzenie adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu w sprawach z dziedziny ochrony zdrowia psychiczneg.
Pobierz OTK ZU
2021A1216 mar 2021
SK 33/20
Postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.
Możliwość a nie obowiązek odstąpienia od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części w przypadkach szczególnie uzasadnionych; brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego wydanego przez NSA.
Pobierz OTK ZU
2021A1111 mar 2021
SK 87/20
Postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r.
Ograniczenie obowiązku przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skarg kasacyjnych do oczywiście uzasadnionych.
Pobierz OTK ZU
2021A1011 mar 2021
SK 54/20
Postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r.
Brak jasnej definicji „działalność gospodarcza” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych.
Pobierz OTK ZU
2021A911 mar 2021
SK 47/19
Postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.
Ograniczenie możliwości sądowej weryfikacji rozstrzygnięć wydanych przez organy postępowania wykonawczego w ramach postępowania dyscyplinarnego skazanych .
Pobierz OTK ZU
2021A811 mar 2021
K 2/20
Postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.
Art. 379 pkt 4 kpc, art. 439 par. 1 pkt. 2 kpk oraz art. 83 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym w odniesieniu do oceny niezależności Krajowej Rady Sądownictwa oraz procedury poprzedzającej powołanie sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS.
Pobierz OTK ZU
2021A710 mar 2021
P 15/19
Postanowienie z dnia 9 lutego 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021A624 lut 2021
P 15/17
Wyrok z dnia 9 lutego 2021 r.
Prawo budowlane.
Pobierz OTK ZU
2021A512 lut 2021
SK 74/19
Postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.
Obciążenie odwołującego kosztami postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Pobierz OTK ZU
2021A427 sty 2021
K 1/20
Wyrok z dnia 22 października 2020 r.
Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.
Pobierz OTK ZU
2021A320 sty 2021
SK 14/20
Postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.
Uprzywilejowanie ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego; ograniczenie praw ubezpieczonych niezatrudnionych w tym dniu.
Pobierz OTK ZU
2021A213 sty 2021
SK 12/20
Wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.
Pozostawienie poza kontrolą sądowoadministracyjną braku rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego.
Pobierz OTK ZU
2021A113 sty 2021
SK 9/16
Wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zbieg prawa do emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych z prawem do emerytury lub renty albo uposażenia w stanie spoczynku przewidzianych w odrębnych przepisach.
Pobierz OTK ZU
2021B8420 kwi 2021
Ts 184/18
Postanowienie z dnia 24 lutego 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021B8320 kwi 2021
Ts 184/18
Postanowienie z dnia 22 września 2020 r.
Pobierz OTK ZU
2021B8220 kwi 2021
Ts 155/18
Postanowienie z dnia 31 lipca 2020 r.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej