Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2016
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (569)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2016A7327 wrz 2016
K 43/16
Postanowienie z dnia 15 września 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Pobierz OTK ZU
2016A7219 sie 2016
SK 33/14
Postanowienie z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Ubezpieczenia społeczne; przedawnienie prawa do zwrotu nienależnie opłaconych składek.
Pobierz OTK ZU
2016A7117 sie 2016
K 39/16
Wyrok z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
Pobierz OTK ZU
2016A7002 sie 2016
U 5/15
Postanowienie z dnia 27 lipca 2016 r.
Ograniczenie uprawnień lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Pobierz OTK ZU
2016A6902 sie 2016
SK 40/15
Postanowienie z dnia 27 lipca 2016 r.
Normy czasu pracy prokuratora.
Pobierz OTK ZU
2016A6802 sie 2016
P 134/15
Postanowienie z dnia 27 lipca 2016 r.
Ochrona praw lokatorów; definicja pojęcia lokator.
Pobierz OTK ZU
2016A6702 sie 2016
K 18/15
Postanowienie z dnia 27 lipca 2016 r.
Autonomia budżetowa; konstytucyjna zasada niezależności sądów i trybunałów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pobierz OTK ZU
2016A6602 sie 2016
Kp 3/15
Wyrok z dnia 19 lipca 2016 r.
Dekret warszawski - zasady zwrotu nieruchomości.
Pobierz OTK ZU
2016A6526 lip 2016
K 48/13
Postanowienie z dnia 19 lipca 2016 r.
Finansowanie świadczeń zdrowotnych.
Pobierz OTK ZU
2016A6426 lip 2016
K 33/14
Postanowienie z dnia 19 lipca 2016 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Pobierz OTK ZU
2016A6321 lip 2016
U 6/15
Postanowienie z dnia 19 lipca 2016 r.
Poszerzenie zakresu penalizacji.
Pobierz OTK ZU
2016A6221 lip 2016
SK 9/15
Postanowienie z dnia 19 lipca 2016 r.
Prawo własności przemysłowej.
Pobierz OTK ZU
2016A6121 lip 2016
P 112/15
Postanowienie z dnia 19 lipca 2016 r.
Prawo do sądu.
Pobierz OTK ZU
2016A6021 lip 2016
P 22/15
Postanowienie z dnia 19 lipca 2016 r.
Zasady odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Pobierz OTK ZU
2016A5921 lip 2016
K 31/15
Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione - zasady umieszczania w domach opieki społecznej; prawa osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Pobierz OTK ZU
2016A5814 lip 2016
SK 5/15
Postanowienie z dnia 12 lipca 2016 r.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Pobierz OTK ZU
2016A5714 lip 2016
SK 40/14
Wyrok z dnia 12 lipca 2016 r.
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Pobierz OTK ZU
2016A5614 lip 2016
K 28/15
Wyrok z dnia 12 lipca 2016 r.
Zasady rozpoznawania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Pobierz OTK ZU
2016A5511 lip 2016
SK 27/15
Postanowienie z dnia 6 lipca 2016 r.
Skarga na przewlekłość postępowania.
Pobierz OTK ZU
2016A5411 lip 2016
K 21/16
Postanowienie z dnia 6 lipca 2016 r.
Zakaz zrzeszania się w związkach zawodowych prokuratorów i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.
Pobierz OTK ZU
2016A5311 lip 2016
K 10/14
Postanowienie z dnia 6 lipca 2016 r.
Utrata członkostwa w Polskim Związku Łowieckim; postępowanie dyscyplinarne.
Pobierz OTK ZU
2016A5211 lip 2016
P 131/15
Wyrok z dnia 5 lipca 2016 r.
Zasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego.
Pobierz OTK ZU
2016A5111 lip 2016
SK 31/14
Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r.
Postępowanie egzekucyjne w administracji; opłaty za dokonane czynności egzekucyjne.
Pobierz OTK ZU
2016A5005 lip 2016
K 48/14
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2016 r.
Ochrona zdrowia - programy zdrowotne.
Pobierz OTK ZU
2016A4905 lip 2016
K 4/14
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zwrot wkładu mieszkaniowego.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej