Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (11)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20124A47
P 33/11
Postanowienie z dnia 12 kwietnia 2012 r.
Zasady przeniesienia własności lokali; spółdzielnie mieszkaniowe.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [51 KB]
20124A46
P 24/09
Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r.
Zasady orzekania przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [135 KB]
20124A45
SK 30/08
Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r.
Prawo do wniesienia zwyczajnego środka zaskarżenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [93 KB]
20124A44
SK 7/10
Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [30 KB]
20124A43
SK 7/10
Postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r.
Ustawa o Policji; zasady postępowania z materiałami kontroli operacyjnej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [157 KB]
20124A42
SK 4/10
Wyrok z dnia 30 kwietnia 2012 r.
Zasady obniżania opłaty egzekucyjnej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [186 KB]
20124A41
P 41/11
Wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [142 KB]
20124A40
K 33/11
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2012 r.
Dostęp do informacji publicznej (ograniczenie prawa do informacji z uwagi na ważny interes państwa).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [142 KB]
20124A39
SK 30/10
Wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r.
Zasady nadawania stopni naukowych (statut Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [324 KB]
20124A38
SK 21/11
Wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r.
Oddalenie wniosku o wyłączenie komornika (wyłączenie możliwości zaskarżenia postanowienia sądu).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [171 KB]
20124A37
K 12/11
Wyrok z dnia 3 kwietnia 2012 r.
Zasady ustalania wysokości opłat pobieranych za pobyt w izbie wytrzeźwień.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [149 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej