Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2008
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (440)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20081A24
P 31/06
Postanowienie z dnia 27 lutego 2008 r.
Orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi nie jest wymagane uprawnienie.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [104 KB]
20081A23
SK 44/07
Postanowienie z dnia 20 lutego 2008 r.
Konieczność uiszczenia wpisu w zależności od wysokości przedmiotu sporu a prawo do sądu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [89 KB]
20081A22
SK 27/07
Postanowienie z dnia 20 lutego 2008 r.
Określenie kompetencji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez uchwalony przez nią statut.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [82 KB]
20081A21
SK 2/05
Postanowienie z dnia 20 lutego 2008 r.
równoważnik mieszkaniowy dla żołnierzy zawodowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [80 KB]
20081A20
K 20/05
Postanowienie z dnia 19 lutego 2008 r.
Zasady waloryzacji emerytur i rent.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [99 KB]
20081A19
SK 5/07
Postanowienie z dnia 13 lutego 2008 r.
Wydanie przez inspektora pracy nakazu zobowiązującego pracodawcę do zapłacenia pracownikowi należnych świadczeń pieniężnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [109 KB]
20081A18
U 1/06
Postanowienie z dnia 12 lutego 2008 r.
Pisownia nazwisk w aktach stanu cywilnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [50 KB]
20081A17
P 62/07
Postanowienie z dnia 12 lutego 2008 r.
Obowiązek przeprowadzenia przez sąd dowodu z opinii biegłych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [99 KB]
20081A16
P 21/07
Postanowienie z dnia 12 lutego 2008 r.
Udział asesorów sądowych w postępowaniu sądowym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [41 KB]
20081A15
SK 74/06
Postanowienie z dnia 5 lutego 2008 r.
Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [74 KB]
20081A14
P 45/07
Postanowienie z dnia 4 lutego 2008 r.
Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [89 KB]
20081A13
SK 3/08
Postanowienie Tymczasowe z dnia 23 stycznia 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [43 KB]
20081A12
SK 48/07
Postanowienie z dnia 23 stycznia 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [84 KB]
20081A11
SK 65/06
Postanowienie z dnia 23 stycznia 2008 r.
Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [74 KB]
20081A10
K 42/05
Postanowienie z dnia 21 stycznia 2008 r.
Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego .
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [54 KB]
20081A9
S 1/08
Postanowienie z dnia 9 stycznia 2008 r.
Sygnalizacja w sprawie P 39/06 z 20.01.2007 r., ZU 2007/11A/161.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [49 KB]
20081A8
K 43/07
Wyrok z dnia 28 lutego 2008 r.
Nałożenie na gminę obowiązku zaspokajania roszczeń odszkodowawczych kosztem majątku gminy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [149 KB]
20081A7
SK 89/06
Wyrok z dnia 26 lutego 2008 r.
Obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [226 KB]
20081A6
K 30/07
Wyrok z dnia 20 lutego 2008 r.
Zasady skreślania z ewidencji instruktorów szkolących osoby do kierowania pojazdami silnikowymi.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [125 KB]
20081A5
P 49/06
Wyrok z dnia 19 lutego 2008 r.
Prawo do sądu (brak możliwości uchylenia przez sąd I instancji decyzji organu rentowego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [194 KB]
20081A4
P 48/06
Wyrok z dnia 19 lutego 2008 r.
Ustanowienie obrońcy z urzędu (prawo do obrony).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [120 KB]
20081A3
SK 82/06
Wyrok z dnia 12 lutego 2008 r.
Obliczanie kapitału początkowego do emerytury.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [162 KB]
20081A2
K 34/06
Wyrok z dnia 5 lutego 2008 r.
Przymusowe doprowadzenie.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [97 KB]
20081A1
P 35/06
Wyrok z dnia 8 stycznia 2008 r.
Odpowiedzialność karna za przestępstwo skarbowe.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [126 KB]
20081B41
Ts 167/07
Postanowienie z dnia 4 lutego 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [36 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej