Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (18)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
1997234
K 25/95
z dnia 23 czerwca 1997 r.
o utracie mocy obowiązującej ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim w art. 47 pkt 3 i art. 67 pkt 2 uchyla art. 691 Kodeksu cywilnego oraz art. 9 ust. 2 i 3 Prawa lokalowego.
1997233
K 21/95
z dnia 12 czerwca 1997 r.
o utracie mocy obowiązującej § 10 rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
1997231
K 1/96
z dnia 22 maja 1997 r.
o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 13 w związku z art. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.
1997230
K 6/96
z dnia 14 maja 1997 r.
o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 1 lit.b) ustawy o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
1997229
K 18/96
z dnia 5 maja 1997 r.
o utracie mocy obowiązującej obwieszczenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie odnoszącym się do ustalenia treści art. 56 ustawy o ochronie i kształtowaniu i środowiska.
1997228
W 5/96
Postanowienie z dnia 29 kwietnia 1997 r.
art. 2 ust. 3 w zw. z art. 23 ustawy z 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [31 KB]
1997227
W 7/96
Uchwała z dnia 14 maja 1997 r.
art. 1 dekretu z 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych .
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [79 KB]
1997226
W 1/97
Uchwała z dnia 30 kwietnia 1997 r.
art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP oraz art. 77 ust. 2 Ordynacja wyborcza do Senatu RP.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [62 KB]
1997225
W 10/96
Uchwała z dnia 9 kwietnia 1997 r.
art. 53 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [39 KB]
1997224
S 1/97
Postanowienie z dnia 28 maja 1997 r.
Sygnalizacja w sprawie U 2/96 z 6.05.1997 r..
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [17 KB]
1997223
K 21/96
Orzeczenie z dnia 24 czerwca 1997 r.
w sprawie tajemnicy bankowej i maklerskiej oraz tajemnicy dyspozycji inwestycyjnych; art. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 roku o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [83 KB]
1997222
K 3/97
Orzeczenie z dnia 23 czerwca 1997 r.
art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 września 1996 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [47 KB]
1997221
U 5/96
Orzeczenie z dnia 17 czerwca 1997 r.
§ 1 zarządzenia Nr 55 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1995 roku w sprawie przydzielania emerytom i rencistom kolejowym deputatu węglowego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [31 KB]
1997220
K 24/96
Orzeczenie z dnia 9 czerwca 1997 r.
art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawod., w brzemieniu ustalonym art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawod. oraz niektórych innych ustaw.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [52 KB]
1997219
K 26/96
Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r.
w sprawie zasady ochrony życia ludzkiego jako wartości konstytucyjnej; niezgodności ustawy "antyaborcyjnej" z Małą Konstytucją.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [202 KB]
1997218
K 20/96
Orzeczenie z dnia 13 maja 1997 r.
art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich sferach usług publicznych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [42 KB]
1997217
U 2/96
Orzeczenie z dnia 6 maja 1997 r.
§ 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 3 Rady Ministrów Nr 7/94 z dnia 15 lutego 1994 roku w sprawie powołania Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno - Gospodarczych (Uwaga! S 1/97 z 6.05.1997, ZU 1997/2/24).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [64 KB]
1997216
K 14/96
Orzeczenie z dnia 8 kwietnia 1997 r.
art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [37 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej