Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 1997
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (66)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
1997115
W 8/96
Uchwała z dnia 12 marca 1997 r.
art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [47 KB]
1997114
W 6/96
Uchwała z dnia 29 stycznia 1997 r.
art. 8 ust. 1 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w zw. z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [49 KB]
1997113
K 26/95
Postanowienie z dnia 5 marca 1997 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [21 KB]
1997112
K 23/96
Postanowienie z dnia 5 marca 1997 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [24 KB]
1997111
U 7/96
Postanowienie z dnia 19 lutego 1997 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [20 KB]
1997110
K 24/95
Postanowienie z dnia 28 stycznia 1997 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [20 KB]
199719
K 13/96
Postanowienie z dnia 15 stycznia 1997 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [20 KB]
199718
K 15/96
Orzeczenie z dnia 18 marca 1997 r.
art. 25 ust. 3 i 4, art. 30, art. 37, art. 39 oraz art. 55 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [46 KB]
199717
K 21/95
Orzeczenie z dnia 25 lutego 1997 r.
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [94 KB]
199716
K 19/96
Orzeczenie z dnia 24 lutego 1997 r.
ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [41 KB]
199715
K 16/96
Orzeczenie z dnia 18 lutego 1997 r.
art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [34 KB]
199714
P 2/96
Orzeczenie z dnia 11 lutego 1997 r.
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [33 KB]
199713
P 4/96
Orzeczenie z dnia 4 lutego 1997 r.
art. 42 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [56 KB]
199712
K 18/96
Orzeczenie z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie ochrony środowiska; art. 56 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz.U. Nr 49, poz. 196).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [45 KB]
199711
K 7/96
Orzeczenie z dnia 7 stycznia 1997 r.
w sprawie unormowania zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [39 KB]
1997228
W 5/96
Postanowienie z dnia 29 kwietnia 1997 r.
art. 2 ust. 3 w zw. z art. 23 ustawy z 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [31 KB]
1997227
W 7/96
Uchwała z dnia 14 maja 1997 r.
art. 1 dekretu z 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych .
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [79 KB]
1997226
W 1/97
Uchwała z dnia 30 kwietnia 1997 r.
art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP oraz art. 77 ust. 2 Ordynacja wyborcza do Senatu RP.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [62 KB]
1997225
W 10/96
Uchwała z dnia 9 kwietnia 1997 r.
art. 53 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [39 KB]
1997224
S 1/97
Postanowienie z dnia 28 maja 1997 r.
Sygnalizacja w sprawie U 2/96 z 6.05.1997 r..
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [17 KB]
1997223
K 21/96
Orzeczenie z dnia 24 czerwca 1997 r.
w sprawie tajemnicy bankowej i maklerskiej oraz tajemnicy dyspozycji inwestycyjnych; art. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 roku o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [83 KB]
1997222
K 3/97
Orzeczenie z dnia 23 czerwca 1997 r.
art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 września 1996 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [47 KB]
1997221
U 5/96
Orzeczenie z dnia 17 czerwca 1997 r.
§ 1 zarządzenia Nr 55 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1995 roku w sprawie przydzielania emerytom i rencistom kolejowym deputatu węglowego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [31 KB]
1997220
K 24/96
Orzeczenie z dnia 9 czerwca 1997 r.
art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawod., w brzemieniu ustalonym art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawod. oraz niektórych innych ustaw.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [52 KB]
1997219
K 26/96
Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r.
w sprawie zasady ochrony życia ludzkiego jako wartości konstytucyjnej; niezgodności ustawy "antyaborcyjnej" z Małą Konstytucją.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [202 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej