Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura SK 91/20 link do IPO
Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
Data 5 lipca 2023
Dotyczy Pobieranie wpisu stosunkowego od skargi kasacyjnej zaskarżającej wyrok sądu pierwszej instancji wydany na korzyść wnoszącego skargę, w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Miejsce publikacji
OTK ZU A/2023, poz. 61
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej