Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (22)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20116A70
SK 1/10
Postanowienie z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Koszty postępowania egzekucyjnego; udział komornika w postępowaniu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [139 KB]
20116A69
SK 35/09
Postanowienie z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta w świetle obowiązujących przepisów.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [182 KB]
20116A68
SK 13/09
Postanowienie z dnia 3 sierpnia 2011 r.
Zasady wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [93 KB]
20116A67
SK 49/08
Postanowienie z dnia 19 lipca 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [52 KB]
20116A66
SK 5/11
Postanowienie z dnia 18 lipca 2011 r.
Zwrot kosztów podróży w postępowaniu karnym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [37 KB]
20116A65
P 59/08
Postanowienie z dnia 11 lipca 2011 r.
Osoby represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [70 KB]
20116A64
SK 3/10
Postanowienie z dnia 5 lipca 2011 r.
Wymiar kary orzeczonej a tryb przekazania tej kary do wykonania; związanie sądu określającego kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego wymiarem kary orzeczonej w państwie obcym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [175 KB]
20116A63
SK 27/10
Postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r.
Wyłączenia z mocy prawa sędziego od udziału w sprawie, jeżeli brał już udział w wydaniu orzeczenia w postępowaniu odwoławczym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [86 KB]
20116A62
K 23/08
Wyrok z dnia 21 lipca 2011 r.
Wskaźniki zmian cen nieruchomości.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [171 KB]
20116A61
K 9/11
Wyrok z dnia 20 lipca 2011 r.
Kodeks wyborczy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [1 MB]
20116A60
K 11/10
Wyrok z dnia 19 lipca 2011 r.
Nowelizacja kodeksu karnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [222 KB]
20116A59
P 9/09
Wyrok z dnia 19 lipca 2011 r.
Zasady obliczania opłat za udzielenie koncesji dla nadawców radiowych i telewizyjnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [273 KB]
20116A58
SK 10/10
Wyrok z dnia 18 lipca 2011 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wyłączeniu prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze (tryb orzekania o wyłączeniu prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [192 KB]
20116A57
K 25/09
Wyrok z dnia 18 lipca 2011 r.
Prawo prasowe (brak sądowej kontroli zezwoleń wydawanych przez prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [135 KB]
20116A56
K 10/09
Wyrok z dnia 13 lipca 2011 r.
Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [478 KB]
20116A55
SK 49/08
Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r.
Odrzucenie środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [187 KB]
20116A54
K 26/09
Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r.
Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [328 KB]
20116A53
P 1/10
Wyrok z dnia 11 lipca 2011 r.
Moc prawna wyciągów z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [179 KB]
20116A52
U 8/08
Wyrok z dnia 7 lipca 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczącego stawek taksy notarialnej oraz zasad wydawania rozporządzeń.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [289 KB]
20116A51
P 12/09
Wyrok z dnia 6 lipca 2011 r.
Odpowiedzialność karna za publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [299 KB]
20116A50
P 36/10
Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r.
Wymogi formalne przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę.
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [164 KB]
20116A49
P 14/10
Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r.
Postępowanie kompensacyjne (zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni).
Pobierz orzeczenie w formacie doc

Pobierz [136 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej