Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2021
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (85)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2021A1525 mar 2021
SK 60/20
Postanowienie z dnia 11 marca 2021 r.
Możliwości orzekania przez sędziego sądu rejonowego w sądzie wyższej instancji na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości .
Pobierz OTK ZU
2021A1425 mar 2021
SK 39/19
Wyrok z dnia 24 lutego 2021 r.
Opodatkowanie nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
Pobierz OTK ZU
2021A1316 mar 2021
SK 90/20
Postanowienie z dnia 24 lutego 2021 r.
Wynagrodzenie adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu w sprawach z dziedziny ochrony zdrowia psychiczneg.
Pobierz OTK ZU
2021A1216 mar 2021
SK 33/20
Postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.
Możliwość a nie obowiązek odstąpienia od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części w przypadkach szczególnie uzasadnionych; brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego wydanego przez NSA.
Pobierz OTK ZU
2021A1111 mar 2021
SK 87/20
Postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r.
Ograniczenie obowiązku przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skarg kasacyjnych do oczywiście uzasadnionych.
Pobierz OTK ZU
2021A1011 mar 2021
SK 54/20
Postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r.
Brak jasnej definicji „działalność gospodarcza” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych.
Pobierz OTK ZU
2021A911 mar 2021
SK 47/19
Postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.
Ograniczenie możliwości sądowej weryfikacji rozstrzygnięć wydanych przez organy postępowania wykonawczego w ramach postępowania dyscyplinarnego skazanych .
Pobierz OTK ZU
2021A811 mar 2021
K 2/20
Postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.
Art. 379 pkt 4 kpc, art. 439 par. 1 pkt. 2 kpk oraz art. 83 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym w odniesieniu do oceny niezależności Krajowej Rady Sądownictwa oraz procedury poprzedzającej powołanie sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS.
Pobierz OTK ZU
2021A710 mar 2021
P 15/19
Postanowienie z dnia 9 lutego 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021A624 lut 2021
P 15/17
Wyrok z dnia 9 lutego 2021 r.
Prawo budowlane.
Pobierz OTK ZU
2021A512 lut 2021
SK 74/19
Postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.
Obciążenie odwołującego kosztami postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Pobierz OTK ZU
2021A427 sty 2021
K 1/20
Wyrok z dnia 22 października 2020 r.
Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.
Pobierz OTK ZU
2021A320 sty 2021
SK 14/20
Postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.
Uprzywilejowanie ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego; ograniczenie praw ubezpieczonych niezatrudnionych w tym dniu.
Pobierz OTK ZU
2021A213 sty 2021
SK 12/20
Wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.
Pozostawienie poza kontrolą sądowoadministracyjną braku rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego.
Pobierz OTK ZU
2021A113 sty 2021
SK 9/16
Wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zbieg prawa do emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych z prawem do emerytury lub renty albo uposażenia w stanie spoczynku przewidzianych w odrębnych przepisach.
Pobierz OTK ZU
2021B7009 kwi 2021
Ts 62/20
Postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6909 kwi 2021
Ts 62/18
Postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6809 kwi 2021
Ts 62/18
Postanowienie z dnia 25 września 2018 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6708 kwi 2021
Ts 59/20
Postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6608 kwi 2021
Ts 52/20
Postanowienie z dnia 24 lutego 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6508 kwi 2021
Ts 51/19
Postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6408 kwi 2021
Ts 51/19
Postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6307 kwi 2021
Ts 45/20
Postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6207 kwi 2021
Ts 35/18
Postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r.
Pobierz OTK ZU
2021B6107 kwi 2021
Ts 35/18
Postanowienie z dnia 31 października 2018 r.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej