Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2019
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (345)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2019A7227 gru 2019
SK 11/19
Postanowienie z dnia 11 grudnia 2019 r.
Brak określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zagranicznych w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę w stosunku do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym .
Pobierz OTK ZU
2019A7124 gru 2019
SK 16/19
Wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.
Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania w przypadku, gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym oraz pod rygorem odrzucenia skargi wniesionej po upływie tego terminu .
Pobierz OTK ZU
2019A7019 gru 2019
P 9/18
Wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .
Pobierz OTK ZU
2019A6919 gru 2019
SK 19/18
Postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku uwzględnienia apelacji wniesionej wyłącznie co do kary .
Pobierz OTK ZU
2019A6818 gru 2019
P 13/18
Wyrok z dnia 11 grudnia 2019 r.
Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) .
Pobierz OTK ZU
2019A6718 gru 2019
K 4/17
Wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .
Pobierz OTK ZU
2019A6617 gru 2019
K 5/16
Postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.
Brak kontroli sądowej nad wykonywaniem kontroli osobistej skazanego .
Pobierz OTK ZU
2019A6511 gru 2019
SK 17/19
Postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.
Doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, gdy na postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym nie przysługuje środek zaskarżenia .
Pobierz OTK ZU
2019A6404 gru 2019
SK 26/18
Postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.
Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub pokrewnych .
Pobierz OTK ZU
2019A6304 gru 2019
K 2/18
Postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych .
Pobierz OTK ZU
2019A6203 gru 2019
SK 6/18
Wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.
Kompetencja referendarza sądowego do orzekania o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy prawnej.
Pobierz OTK ZU
2019A6126 lis 2019
P 1/18
Wyrok z dnia 30 października 2019 r.
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE .
Pobierz OTK ZU
2019A6026 lis 2019
P 17/17
Postanowienie z dnia 2 października 2019 r.
Kodeks karny .
Pobierz OTK ZU
2019A5921 lis 2019
K 6/16
Postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.
Służba cywilna .
Pobierz OTK ZU
2019A5821 lis 2019
SK 21/18
Postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.
Zwrot nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa na skutek skorzystania z prawa pierwokupu .
Pobierz OTK ZU
2019A5719 lis 2019
SK 1/16
Postanowienie z dnia 29 października 2019 r.
Prawo upadłościowe i naprawcze .
Pobierz OTK ZU
2019A5619 lis 2019
SK 5/18
Postanowienie z dnia 19 września 2019 r.
Obowiązek zwrotu kosztów przez NFZ za udzielone świadczenie zdrowotne na rzecz podmiotu leczniczego, który udzielił świadczenia zdrowotnego pacjentowi potrzebującemu natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia nie będącemu świadczeniobiorcą opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Pobierz OTK ZU
2019A5531 paź 2019
SK 43/19
Postanowienie z dnia 16 października 2019 r.
Odpowiedzialność za wykroczenie osoby zawodowo zajmującej się świadczeniem usług z uwagi na umyślną odmowę świadczenia .
Pobierz OTK ZU
2019A5428 paź 2019
SK 10/19
Postanowienie z dnia 15 października 2019 r.
Licencja wspólnotowa (międzynarodowy przewóz drogowy).
Pobierz OTK ZU
2019A5324 paź 2019
SK 31/16
Wyrok z dnia 25 września 2019 r.
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Pobierz OTK ZU
2019A5215 paź 2019
K 26/16
Postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zasady przenoszenia prokuratora na inne stanowisko służbowe .
Pobierz OTK ZU
2019A5102 paź 2019
S 2/19
Postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.
Sygnalizacja w sprawie P 18/17 z dnia 11 lipca 2019 r., OTK ZU A/2019, poz. 50.
Pobierz OTK ZU
2019A5002 paź 2019
P 18/17
Postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.
Kodeks postępowania karnego; ekshumacje (Uwaga! S 2/19 z 11.07.2019, OTK ZU A/2019, poz. 51).
Pobierz OTK ZU
2019A4901 paź 2019
K 16/17
Wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.
Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy .
Pobierz OTK ZU
2019A4802 wrz 2019
SK 22/16
Wyrok z dnia 22 maja 2019 r.
Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej