Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2019
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (345)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2019A7227 gru 2019
SK 11/19
Postanowienie z dnia 11 grudnia 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A7124 gru 2019
SK 16/19
Wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.
Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania w przypadku, gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym oraz pod rygorem odrzucenia skargi wniesionej po upływie tego terminu .
Pobierz OTK ZU
2019A7019 gru 2019
P 9/18
Wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .
Pobierz OTK ZU
2019A6919 gru 2019
SK 19/18
Postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A6818 gru 2019
P 13/18
Wyrok z dnia 11 grudnia 2019 r.
Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) .
Pobierz OTK ZU
2019A6718 gru 2019
K 4/17
Wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .
Pobierz OTK ZU
2019A6617 gru 2019
K 5/16
Postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A6511 gru 2019
SK 17/19
Postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A6404 gru 2019
SK 26/18
Postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A6304 gru 2019
K 2/18
Postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A6203 gru 2019
SK 6/18
Wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.
Kompetencja referendarza sądowego do orzekania o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy prawnej.
Pobierz OTK ZU
2019A6126 lis 2019
P 1/18
Wyrok z dnia 30 października 2019 r.
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE .
Pobierz OTK ZU
2019A6026 lis 2019
P 17/17
Postanowienie z dnia 2 października 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A5921 lis 2019
K 6/16
Postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A5821 lis 2019
SK 21/18
Postanowienie z dnia 6 listopada 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A5719 lis 2019
SK 1/16
Postanowienie z dnia 29 października 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A5619 lis 2019
SK 5/18
Postanowienie z dnia 19 września 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A5531 paź 2019
SK 43/19
Postanowienie z dnia 16 października 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A5428 paź 2019
SK 10/19
Postanowienie z dnia 15 października 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A5324 paź 2019
SK 31/16
Wyrok z dnia 25 września 2019 r.
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Pobierz OTK ZU
2019A5215 paź 2019
K 26/16
Postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A5102 paź 2019
S 2/19
Postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.
Sygnalizacja w sprawie P 18/17 z dnia 11 lipca 2019 r..
Pobierz OTK ZU
2019A5002 paź 2019
P 18/17
Postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.
Pobierz OTK ZU
2019A4901 paź 2019
K 16/17
Wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r.
Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy .
Pobierz OTK ZU
2019A4802 wrz 2019
SK 22/16
Wyrok z dnia 22 maja 2019 r.
Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej