Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (20)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20158A13930 wrz 2015
P 80/15
Postanowienie z dnia 23 września 2015 r.
Określenie wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej .
Pobierz OTK ZU
20158A13830 wrz 2015
SK 51/13
Postanowienie z dnia 23 września 2015 r.
Pobierz OTK ZU
20158A13730 wrz 2015
SK 51/13
Postanowienie z dnia 23 września 2015 r.
Przymusowy wykup akcji.
Pobierz OTK ZU
20158A13630 wrz 2015
P 18/15
Postanowienie z dnia 23 września 2015 r.
Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską.
Pobierz OTK ZU
20158A13530 wrz 2015
SK 56/13
Postanowienie z dnia 23 września 2015 r.
Stwierdzanie przez sąd polski wykonalności wyroku zagranicznego.
Pobierz OTK ZU
20158A13430 wrz 2015
P 114/15
Postanowienie z dnia 21 września 2015 r.
Pytania prawne.
Pobierz OTK ZU
20158A13330 wrz 2015
P 109/15
Postanowienie z dnia 21 września 2015 r.
Pytania prawne.
Pobierz OTK ZU
20158A13230 wrz 2015
K 46/14
Postanowienie z dnia 21 września 2015 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego; wypłata subwencji.
Pobierz OTK ZU
20158A13130 wrz 2015
SK 27/13
Postanowienie z dnia 15 września 2015 r.
Nieprzyznanie statusu pokrzywdzonego, w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, podmiotowi którego dotyczy dokument poświadczający nieprawdę, wystawiony przez osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu.
Pobierz OTK ZU
20158A13030 wrz 2015
P 111/15
Postanowienie z dnia 15 września 2015 r.
Opłata za czynności adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu sądowym .
Pobierz OTK ZU
20158A12930 wrz 2015
P 89/15
Postanowienie z dnia 15 września 2015 r.
Waloryzacja wynagrodzeń.
Pobierz OTK ZU
20158A12830 wrz 2015
P 108/15
Postanowienie z dnia 9 września 2015 r.
Wynagrodzenie kuratora.
Pobierz OTK ZU
20158A12730 wrz 2015
P 7/14
Postanowienie z dnia 8 września 2015 r.
Gry hazardowe.
Pobierz OTK ZU
20158A12630 wrz 2015
K 30/14
Postanowienie z dnia 8 września 2015 r.
Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym.
Pobierz OTK ZU
20158A12530 wrz 2015
K 3/13
Wyrok z dnia 30 września 2015 r.
Sankcja za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem.
Pobierz OTK ZU
20158A12430 wrz 2015
K 14/14
Wyrok z dnia 29 września 2015 r.
Czas pracy techników medycznych elektroradiologii.
Pobierz OTK ZU
20158A12330 wrz 2015
K 20/14
Wyrok z dnia 28 września 2015 r.
Szkody powodowane przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące.
Pobierz OTK ZU
20158A12230 wrz 2015
SK 21/14
Wyrok z dnia 22 września 2015 r.
Postępowanie cywilne; termin złożenia skargi o wznowienie postępowania.
Pobierz OTK ZU
20158A12130 wrz 2015
P 37/14
Wyrok z dnia 22 września 2015 r.
Kodeks karny; wyrok łączny; zasada sprawiedliwości i rzetelności proceduralnej.
Pobierz OTK ZU
20158A12030 wrz 2015
K 28/13
Wyrok z dnia 21 września 2015 r.
Wolność słowa; ograniczenia wolności słowa.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej