Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (9)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20148A100
SK 26/12
Postanowienie z dnia 23 września 2014 r.
Bezprawne rozwiązanie umowy o pracę; zasady dochodzenia odszkodowania.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20148A99
P 36/13
Postanowienie z dnia 10 września 2014 r.
Drogi publiczne; kara za nieuiszczenie opłaty za przejazdy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20148A98
K 18/11
Postanowienie z dnia 10 września 2014 r.
Zasady uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego; zakres uprawnień rzeczoznawcy budowlanego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20148A97
U 4/13
Wyrok z dnia 30 września 2014 r.
Wysokość grzywien za wykroczenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20148A96
SK 22/13
Wyrok z dnia 30 września 2014 r.
Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym; pokrzywdzony - oskarżyciel posiłkowy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20148A95
SK 4/12
Wyrok z dnia 25 września 2014 r.
Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20148A94
K 49/12
Wyrok z dnia 25 września 2014 r.
Ordynacja podatkowa; tzw. "milcząca" interpretacja (Uwaga! S 5/14 z 29.10.2014, ZU //).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20148A93
SK 7/13
Wyrok z dnia 23 września 2014 r.
Ograniczenie korzystania z prawa własności w zakresie zasad zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20148A92
K 44/12
Wyrok z dnia 18 września 2014 r.
Prawo o zgromadzeniach.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej