Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (24)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20147A91
S 4/14
Postanowienie z dnia 29 lipca 2014 r.
Sygnalizacja w sprawie K 53/12 z dnia 18.03.2014, OTK ZU 3A/2014, poz. 32.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A90
P 52/13
Postanowienie z dnia 28 lipca 2014 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych; pojęcie "inne nieodpłatne świadczenia".
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A89
SK 6/14
Postanowienie z dnia 23 lipca 2014 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A88
SK 6/14
Postanowienie z dnia 23 lipca 2014 r.
Roszczenie o odszkodowanie .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A87
SK 28/12
Postanowienie z dnia 22 lipca 2014 r.
Nieważność postępowania.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A86
S 3/14
Postanowienie z dnia 17 lipca 2014 r.
Sygnalizacja w sprawie K 43/12 z dnia 7.05.2014 r., OTK ZU 5A/2014, poz. 50.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A85
P 1/14
Postanowienie z dnia 17 lipca 2014 r.
Opieka nad osobą niepełnosprawną; zasiłek opiekuńczy .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A84
P 28/13
Postanowienie z dnia 17 lipca 2014 r.
Podstawa prawna zasiedzenia służebności gruntowej - służebność przesyłu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A83
P 28/10
Postanowienie z dnia 17 lipca 2014 r.
Tryb uchwalenia ustawy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A82
K 19/13
Postanowienie z dnia 17 lipca 2014 r.
Prawo zatrzymanego do odmowy złożenia oświadczeń; obowiązek poinformowania zatrzymanego o takim prawie.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A81
SK 28/13
Wyrok z dnia 31 lipca 2014 r.
Ubezpieczenie społeczne rolników; potrącanie z wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A80
K 23/11
Wyrok z dnia 30 lipca 2014 r.
Określenie katalogu zbieranych informacji o jednostce za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych; zasady niszczenia pozyskanych danych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A79
P 49/13
Wyrok z dnia 29 lipca 2014 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek od dochodów nieujawnionych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A78
K 16/12
Wyrok z dnia 28 lipca 2014 r.
Prawo przewozowe; penalizacja zachowania podróżnego, który w czasie kontroli biletów nie pozostał w miejscu przeprowadzenia kontroli do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A77
SK 53/13
Wyrok z dnia 24 lipca 2014 r.
Emerytura; kapitał początkowy; wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pełniących czynną służbę w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 roku.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A76
K 25/13
Wyrok z dnia 22 lipca 2014 r.
Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych dawców szpiku.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A75
K 36/13
Wyrok z dnia 21 lipca 2014 r.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A74
SK 35/12
Wyrok z dnia 17 lipca 2014 r.
Karalność bezskutecznego podżegania do pomocnictwa w popełnieniu czynu zabronionego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A73
K 59/13
Wyrok z dnia 17 lipca 2014 r.
Ośrodki szkolenia kierowców.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A72
K 23/13
Wyrok z dnia 15 lipca 2014 r.
Podstawa uchylenia prawomocnego mandatu karnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A71
P 19/13
Wyrok z dnia 10 lipca 2014 r.
Prawo łowieckie; utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A70
P 33/13
Wyrok z dnia 8 lipca 2014 r.
Zasady przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A69
K 7/13
Wyrok z dnia 8 lipca 2014 r.
Opodatkowanie świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy, a które są dodatkowo ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20147A68
SK 6/12
Wyrok z dnia 1 lipca 2014 r.
Wysokość kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej