Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (13)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20144A4930 kwi 2014
P 37/13
Postanowienie z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Koszty sądowe w sprawach cywilnych; zwrot opłat.
Pobierz OTK ZU
20144A4830 kwi 2014
P 11/13
Postanowienie z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Ochrona prawa dziedziczenia; prawo testowania; zachowek.
Pobierz OTK ZU
20144A4730 kwi 2014
SK 15/11
Postanowienie z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Ubezpieczenia społeczne; zasady zwrotu nienależnych świadczeń.
Pobierz OTK ZU
20144A4630 kwi 2014
SK 26/13
Postanowienie z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Pobierz OTK ZU
20144A4530 kwi 2014
SK 26/13
Postanowienie z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Gospodarka nieruchomościami; ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego; prawo do sądu.
Pobierz OTK ZU
20144A4430 kwi 2014
SK 18/09
Postanowienie z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Zasady opodatkowania dochodu niezgłoszonego przez podatnika.
Pobierz OTK ZU
20144A4330 kwi 2014
K 42/12
Postanowienie z dnia 1 kwietnia 2014 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; zadania własne samorządu.
Pobierz OTK ZU
20144A4230 kwi 2014
SK 56/12
Wyrok z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej.
Pobierz OTK ZU
20144A4130 kwi 2014
SK 12/13
Wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Wysokość opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pobierz OTK ZU
20144A4030 kwi 2014
SK 48/13
Wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zwolnienie funkcjonariusza ABW ze służby; uprawnienie do świadczeń pieniężnych.
Pobierz OTK ZU
20144A3930 kwi 2014
U 8/13
Wyrok z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zasady i tryb wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Pobierz OTK ZU
20144A3830 kwi 2014
K 21/13
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Wznowienie wypłat emerytury.
Pobierz OTK ZU
20144A3730 kwi 2014
SK 22/11
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Postępowanie przed sądami administracyjnymi; odrzucenie skargi kasacyjnej; prawo do sądu; dwuinstancyjność postępowania.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej