Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (18)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20135A7230 cze 2013
P 13/12
Postanowienie z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zasady zwrotu opłaty od pisma.
Pobierz OTK ZU
20135A7130 cze 2013
SK 1/12
Postanowienie z dnia 18 czerwca 2013 r.
Pobierz OTK ZU
20135A7030 cze 2013
SK 1/12
Postanowienie z dnia 18 czerwca 2013 r.
Urzędowe blankiety wekslowe; zwrot niewykorzystanych urzędowych blankietów wekslowych; podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o zwrot nadpłaty z tytułu niewykorzystanych blankietów wekslowych.
Pobierz OTK ZU
20135A6930 cze 2013
K 50/12
Postanowienie z dnia 11 czerwca 2013 r.
Przestępstwo zniesławienia; pozbawienie wolności za zniesławienie.
Pobierz OTK ZU
20135A6830 cze 2013
SK 25/12
Postanowienie z dnia 5 czerwca 2013 r.
Podatek od nieruchomości; prawo własności.
Pobierz OTK ZU
20135A6730 cze 2013
SK 8/11
Postanowienie z dnia 5 czerwca 2013 r.
Brak prawa zaskarżenia do sądu ostatecznych decyzji organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego.
Pobierz OTK ZU
20135A6630 cze 2013
SK 46/12
Postanowienie z dnia 4 czerwca 2013 r.
Roszczenie o naprawienie szkody obejmującej utracone korzyści, wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną; Kodeks postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU
20135A6530 cze 2013
K 12/10
Wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zasady organizacji aplikacji notarialnej.
Pobierz OTK ZU
20135A6430 cze 2013
K 36/12
Wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zasady rozliczenia zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Pobierz OTK ZU
20135A6330 cze 2013
K 33/12
Wyrok z dnia 26 czerwca 2013 r.
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest EURO.
Pobierz OTK ZU
20135A6230 cze 2013
P 11/12
Wyrok z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zasady przyznawania rent socjalnych.
Pobierz OTK ZU
20135A6130 cze 2013
K 30/12
Wyrok z dnia 25 czerwca 2013 r.
Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Pobierz OTK ZU
20135A6030 cze 2013
K 37/12
Wyrok z dnia 18 czerwca 2013 r.
Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
Pobierz OTK ZU
20135A5930 cze 2013
P 35/12
Wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r.
Wynagrodzenia sędziowskie.
Pobierz OTK ZU
20135A5830 cze 2013
K 17/11
Wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r.
Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych.
Pobierz OTK ZU
20135A5730 cze 2013
SK 23/10
Wyrok z dnia 11 czerwca 2013 r.
Brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania.
Pobierz OTK ZU
20135A5630 cze 2013
SK 49/12
Wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r.
Wymagany staż pracy do otrzymania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Pobierz OTK ZU
20135A5530 cze 2013
P 43/11
Wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r.
Podatki od spadków i darowizn (zwolnienie od podatku).
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej