Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (17)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20129A118
K 24/10
Postanowienie z dnia 30 października 2012 r.
Zasady ustalania odpłatności za przedszkole.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A117
SK 54/12
Postanowienie z dnia 16 października 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A116
P 29/12
Postanowienie z dnia 16 października 2012 r.
Regulamin urzędowania sądów powszechnych; nałożenie na sąd obowiązku zawieszenia postępowania w związku z przedstawieniem Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A115
P 14/12
Postanowienie z dnia 16 października 2012 r.
Związanie oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji sądu, któremu sprawa została przekazana przy ponownym rozpoznaniu sprawy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A114
K 1/12
Postanowienie z dnia 16 października 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A113
SK 22/12
Postanowienie z dnia 9 października 2012 r.
Spółdzielnie mieszkaniowe; zasady zwrotu kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A112
SK 28/10
Postanowienie z dnia 9 października 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A111
SK 8/12
Wyrok z dnia 30 października 2012 r.
Prawo do sądu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A110
SK 20/11
Wyrok z dnia 30 października 2012 r.
Ogłoszenie wyroku dotyczącego kosztów opłacenia pomocy prawnej z urzędu (wniesienie zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A109
SK 27/12
Wyrok z dnia 25 października 2012 r.
Zasady ustalania wysokości alimentów.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A108
U 1/10
Wyrok z dnia 23 października 2012 r.
Zakres działania samorządu województwa; obowiązek prowadzenia przez samorząd województwa ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A107
SK 11/12
Wyrok z dnia 23 października 2012 r.
Zasady ubiegania się o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A106
K 4/10
Wyrok z dnia 16 października 2012 r.
Zasady stwierdzania nieważności lub uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A105
SK 18/10
Wyrok z dnia 11 października 2012 r.
Okres przedawnienia dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa w przypadku bezpodstawnego tymczasowego aresztowania.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A104
P 27/11
Wyrok z dnia 9 października 2012 r.
Granica odpowiedzialności prawnokarnej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A103
U 1/12
Wyrok z dnia 2 października 2012 r.
Stosowanie w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich systemu kar i nagród.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20129A102
K 27/11
Wyrok z dnia 2 października 2012 r.
Zasady ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej