Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (13)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20123A36
SK 5/12
Postanowienie z dnia 27 marca 2012 r.
20123A35
P 28/11
Postanowienie z dnia 22 marca 2012 r.
Prawo nabycia własności lokalu; spółdzielnie mieszkaniowe.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A34
P 3/11
Postanowienie z dnia 21 marca 2012 r.
Zasady przeniesienia własności lokali; spółdzielnie mieszkaniowe.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A33
P 36/11
Postanowienie z dnia 14 marca 2012 r.
Prawo własności spółdzielni mieszkaniowej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A32
P 21/11
Postanowienie z dnia 13 marca 2012 r.
Roszczenie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego o przeniesienie własności lokalu, będącego poprzednio mieszkaniem zakładowym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A31
P 16/11
Postanowienie z dnia 8 marca 2012 r.
Spółdzielnie mieszkaniowe; zasady przeniesienia własności lokalu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A30
SK 23/11
Postanowienie z dnia 7 marca 2012 r.
Zdolność do pełnienia obowiązków sędziego; powrót do służby czynnej ze stanu spoczynku.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A29
SK 16/11
Postanowienie z dnia 7 marca 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A28
SK 3/09
Postanowienie z dnia 6 marca 2012 r.
Roszczenia odszkodowawcze związane z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A27
K 27/08
Wyrok z dnia 29 marca 2012 r.
Brak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A26
P 39/10
Wyrok z dnia 13 marca 2012 r.
Upoważnienie referendarza sądowego do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu..
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A25
K 3/10
Wyrok z dnia 7 marca 2012 r.
Przepisy regulujące dostęp do zawodu radcy prawnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20123A24
K 15/08
Wyrok z dnia 6 marca 2012 r.
Nałożenia na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej