Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2012
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (679)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20121A13
K 9/09
Postanowienie z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zasady wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych; zasady umarzania kredytów mieszkaniowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A12
U 3/09
Postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r.
Zasiłek rodzinny; zasady ustalania dochodu rodziny.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A11
SK 9/11
Postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A10
P 29/10
Postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r.
Uwaga! Tekst wyroku wraz z uzasadnieniem opublikowano w OTK ZU nr 9/A/2011, poz. 96.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A9
P 9/10
Postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r.
Środki odwoławcze od rozstrzygnięć poszczególnych instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A8
SK 45/09
Postanowienie z dnia 10 stycznia 2012 r.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A7
K 8/11
Postanowienie z dnia 10 stycznia 2012 r.
Ochrona zwierząt; odstrzał zwierząt uznanych za bezpańskie.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A6
SK 9/11
Postanowienie z dnia 9 stycznia 2012 r.
Odmowa przyznania emerytury; wyłączenie możliwości uznania za okres składkowy okresu pozostawania duchownym w sytuacji nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A5
Kp 5/09
Wyrok z dnia 18 stycznia 2012 r.
Zasady uznawania za obywatela polskiego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A4
Kp 10/09
Wyrok z dnia 12 stycznia 2012 r.
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A3
K 36/09
Wyrok z dnia 11 stycznia 2012 r.
Wyłączenie w stosunku do informacji IPN o przebiegu służby funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL kontroli instancyjnej przed IPN oraz skargi do sądu administracyjnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A2
P 19/10
Wyrok z dnia 10 stycznia 2012 r.
Ograniczenie w czasie składania wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121A1
SK 25/09
Wyrok z dnia 10 stycznia 2012 r.
Uzależnienie wysokości podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B158
Ts 308/11
Postanowienie z dnia 8 lutego 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B157
Ts 308/11
Postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B156
Ts 291/11
Postanowienie z dnia 30 grudnia 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B155
Ts 287/11
Postanowienie z dnia 16 stycznia 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B154
Ts 263/11
Postanowienie z dnia 16 grudnia 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B153
Ts 262/11
Postanowienie z dnia 12 grudnia 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B152
Ts 221/11
Postanowienie z dnia 14 lutego 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B151
Ts 221/11
Postanowienie z dnia 15 listopada 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B150
Ts 204/11
Postanowienie z dnia 14 lutego 2012 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B149
Ts 204/11
Postanowienie z dnia 10 października 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B148
Ts 180/11
Postanowienie z dnia 5 grudnia 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20121B147
Ts 179/11
Postanowienie z dnia 5 grudnia 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej