Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (16)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20118A95
P 5/11
Postanowienie z dnia 25 października 2011 r.
Zasady wydawania rozporządzeń.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A94
P 38/10
Postanowienie z dnia 25 października 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A93
K 36/09
Postanowienie z dnia 25 października 2011 r.
Zasady naliczania wysokości emerytury.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A92
P 42/10
Postanowienie z dnia 19 października 2011 r.
Obowiązek zawarcia przez spółdzielnię umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu spłat, o których mowa w ustawie.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A91
SK 22/10
Postanowienie z dnia 12 października 2011 r.
Prawo do wznowienia postępowania, zakończonego orzeczeniem wydanym na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A90
SK 2/11
Postanowienie z dnia 12 października 2011 r.
Nowelizacja ustawy - przepisy przejściowe; kodeks postępowania karnego; koszty procesu w sprawach z oskarżenia publicznego (Uwaga! S 2/11 z 23.11.2011, ZU 2011/9A/104).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A89
P 54/11
Postanowienie z dnia 12 października 2011 r.
Nadanie mocy prawnej dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A88
P 37/10
Postanowienie z dnia 11 października 2011 r.
Kompetencje Komisji Prawa Autorskiego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A87
S 1/11
Postanowienie z dnia 4 października 2011 r.
Sygnalizacja w sprawie P 9/11 z dnia 4.10.2011 r., OTK ZU 8A/2011, poz. 86.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A86
P 9/11
Postanowienie z dnia 4 października 2011 r.
Tymczasowe aresztowanie; odmowa zwolnienia z aresztu (Uwaga! S 1/11 z 4.10.2011, ZU 2011/8A/87).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A85
K 9/11
Postanowienie z dnia 4 października 2011 r.
Kodeks wyborczy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A84
SK 39/09
Wyrok z dnia 18 października 2011 r.
Koszty procesu (brak możliwości zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika w razie umorzenia postępowania karnego)..
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A83
SK 2/10
Wyrok z dnia 18 października 2011 r.
Zobowiązania podatkowe (zasady naliczania odsetek za zwłokę).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A82
SK 24/09
Wyrok z dnia 18 października 2011 r.
Zasada zwrotu kosztów nauki żołnierzy zawodowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A81
P 18/09
Wyrok z dnia 11 października 2011 r.
Uiszczanie opłat przez producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, ...na rzecz twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców..
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20118A80
K 16/10
Wyrok z dnia 11 października 2011 r.
Wyrażenie zgody na leczenie przez osobę małoletnią.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej