Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (11)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20112A17
SK 31/09
Postanowienie z dnia 31 marca 2011 r.
Zasady przeprowadzania w postępowaniu odwoławczym dowodu zgłoszonego przez powoda w celu wykazania okoliczności, która została ustalona w wyroku przez sąd orzekający odmiennie niż podniósł to powód.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A16
P 36/09
Postanowienie z dnia 16 marca 2011 r.
Związanie sądu, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w uzasadnieniu wyroku drugiej instancji.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A15
P 33/10
Postanowienie z dnia 8 marca 2011 r.
Uznanie za pracownika osoby wykonującej pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A14
K 29/08
Postanowienie z dnia 8 marca 2011 r.
Przestępstwo pomówienia Narodu Polskiego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A13
P 3/09
Postanowienie z dnia 7 marca 2011 r.
Rola sądu w zakresie uzupełniania materiału dowodowego przez prokuratora.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A12
SK 13/08
Wyrok z dnia 22 marca 2011 r.
Zasady zwrotu świadkom kosztów dojazdu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A11
K 35/08
Wyrok z dnia 16 marca 2011 r.
Dekret o stanie wojennym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A10
P 7/09
Wyrok z dnia 15 marca 2011 r.
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A9
P 15/10
Wyrok z dnia 9 marca 2011 r.
Zwrot kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A8
K 23/09
Wyrok z dnia 3 marca 2011 r.
Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20112A7
P 21/09
Wyrok z dnia 1 marca 2011 r.
Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej