Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (19)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
201110A131
SK 15/09
Postanowienie z dnia 20 grudnia 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A130
SK 29/09
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r.
Komornicy; kryteria i podstawy wyznaczania przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej jako wynagrodzenia szkody niemajątkowej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A129
SK 28/11
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A128
K 17/10
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r.
Niezależność Instytutu Pamięci Narodowej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A127
K 6/11
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r.
Uprawnienia emerytalne strażaków Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A126
SK 28/09
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r.
Dochodzenie odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A125
P 45/10
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r.
Ubezpieczenie społeczne; zwrot świadczeń nienależnie pobranych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A124
K 24/11
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r.
Zawieszenie prawa do emerytury w związku z zatrudnieniem.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A123
K 24/09
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r.
Pozbawienie prawa do ekwiwalentu za zalesianie w związku z nabyciem prawa do świadczeń rentowych lub emerytalnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A122
K 4/11
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r.
Procedura legislacyjna.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A121
P 15/11
Postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r.
Tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A120
K 20/11
Postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r.
Odpłatność za naukę na drugim i kolejnych kierunkach studiów stacjonarnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A119
K 3/11
Postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r.
Tzw. "zakaz klubowy".
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A118
SK 42/09
Wyrok z dnia 14 grudnia 2011 r.
Zasady rejestracji czasopisma.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A117
SK 44/09
Wyrok z dnia 13 grudnia 2011 r.
Zasady przyznawania odwołanemu komornikowi lub jego spadkobiercom opłat ustalonych przez odwołanego lub zmarłego komornika.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A116
K 33/08
Wyrok z dnia 13 grudnia 2011 r.
Zwolnienie z tajemnicy statystycznej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A115
P 1/11
Wyrok z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zasady prowadzenia polityki rozwoju (kontrola działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny, źródła prawa).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A114
P 31/10
Wyrok z dnia 8 grudnia 2011 r.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku do wniosków złożonych w trybie poprzednio obowiązującej ustawy).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
201110A113
SK 3/11
Wyrok z dnia 6 grudnia 2011 r.
Postępowanie administracyjne (prawo do zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej