Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (13)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20104A45
P 109/08
Postanowienie z dnia 31 maja 2010 r.
Zasady pobierania opłat przez przedsiębiorstwo energetyczne za nielegalnie pobraną energię.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A44
P 13/09
Postanowienie z dnia 24 maja 2010 r.
Zasady nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu wchodzącego w skład linii kolejowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A43
SK 4/08
Postanowienie z dnia 4 maja 2010 r.
Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A42
K 5/09
Postanowienie z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A41
P 10/08
Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Prawo odkupu nieruchomości rolnych przez Skarb Państwa a prawo własności.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A40
P 40/09
Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r.
Wynagrodzenie sędziego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A39
P 35/09
Postanowienie z dnia 13 kwietnia 2010 r.
Zwrot niesłusznie zapłaconego podatku akcyzowego byłym wspólnikom spółki cywilnej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A38
SK 27/08
Postanowienie z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Odkup nieruchomości rolnych; wysokość odszkodowania.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A37
P 6/08
Postanowienie z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Zasady nabywania emerytury z ubezpieczenia społecznego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A36
U 4/09
Wyrok z dnia 31 maja 2010 r.
Zasady korekty wniosku w sprawie kwot rekompensujących utracone dochody z tytułu zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A35
P 29/08
Wyrok z dnia 26 maja 2010 r.
Zwrot nadpłaconych składek.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A34
SK 50/08
Wyrok z dnia 11 maja 2010 r.
Ogłoszenie wyroku dotyczącego terminu na dochodzenie roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia związanego z orzeczeniem przepadku przedmiotów w postępowaniu karnoskarbowym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20104A33
P 1/08
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Prawo do żądania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej