Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (21)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20096A103
SK 31/08
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A102
P 99/08
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r.
Wynagrodzenie sędziów.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A101
P 34/07
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r.
Prawo do obrony podejrzanego i oskarżonego w trybie przyspieszonym postępowania karnego .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A100
P 35/07
Postanowienie z dnia 23 czerwca 2009 r.
Dopuszczalność zawierania porozumień mniej korzystnych dla pracowników a regulacje ustawowe .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A99
SK 65/08
Postanowienie z dnia 16 czerwca 2009 r.
Odrzucenie środka odwoławczego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A98
SK 7/09
Postanowienie z dnia 16 czerwca 2009 r.
Postępowanie w sprawach gospodarczych - odrzucenie przez sąd sprzeciwu od nakazu zapłaty bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A97
SK 22/07
Postanowienie z dnia 16 czerwca 2009 r.
Zmiana stawek podatku od towarów i usług za usługi budowlane .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A96
S 4/09
Postanowienie z dnia 16 czerwca 2009 r.
Sygnalizacja w sprawie SK 12/07 z dnia 16.06.2009 r., OTK ZU 6A/2009, poz. 95.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A95
SK 12/07
Postanowienie z dnia 16 czerwca 2009 r.
Zasady ustalania podstawy wymiaru emerytury repatrianta (Uwaga! S 4/09 z 16.06.2009, ZU 2009/6A/96).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A94
SK 66/08
Postanowienie z dnia 15 czerwca 2009 r.
Odrzucenie środka odwoławczego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A93
P 4/09
Postanowienie z dnia 10 czerwca 2009 r.
Zasady wyznaczania sądu do orzekania w sprawie.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A92
SK 26/07
Postanowienie z dnia 8 czerwca 2009 r.
Termin zawity a błąd formalny przy stosowaniu środków odwoławczych .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A91
P 95/08
Postanowienie z dnia 8 czerwca 2009 r.
Wynagrodzenie sędziów.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A90
K 35/07
Postanowienie z dnia 8 czerwca 2009 r.
Zasady dokonywania podziału administracyjnego kraju przez Radę Ministrów .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A89
SK 36/08
Postanowienie z dnia 2 czerwca 2009 r.
Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A88
P 45/08
Wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A87
K 14/07
Wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r.
Brak odpowiednio długiego okresu dostosowawczego do sytuacji występowania dwóch świąt w jednym tygodniu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A86
K 54/07
Wyrok z dnia 23 czerwca 2009 r.
Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A85
SK 42/08
Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r.
Prawo do dziedziczenia odszkodowania.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A84
SK 5/09
Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r.
Zasady ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20096A83
SK 31/08
Wyrok z dnia 2 czerwca 2009 r.
Prawo odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej