Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (21)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20084A75
K 2/07
Postanowienie z dnia 28 maja 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A74
SK 18/07
Postanowienie z dnia 27 maja 2008 r.
zasady kierowania na obserwację psychiatryczną.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A73
SK 5/06
Postanowienie z dnia 27 maja 2008 r.
prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A72
SK 8/08
Postanowienie z dnia 26 maja 2008 r.
wolność zrzeszania się; członkostwo w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A71
SK 12/06
Postanowienie z dnia 26 maja 2008 r.
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia kasacji.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A70
SK 25/07
Postanowienie z dnia 26 maja 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A69
P 14/05
Postanowienie z dnia 26 maja 2008 r.
zasady postępowania przed sądem administracyjnym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A68
SK 9/07
Postanowienie z dnia 20 maja 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A67
K 26/07
Postanowienie z dnia 13 maja 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A66
SK 14/06
Postanowienie z dnia 7 maja 2008 r.
prawo połowu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A65
SK 38/07
Postanowienie z dnia 5 maja 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A64
P 59/07
Wyrok z dnia 27 maja 2008 r.
Kolejność egzekucji z rękojmi utraconej przez nabywcę.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A63
SK 57/06
Wyrok z dnia 27 maja 2008 r.
Brak możliwości odwołania się do Sądu Najwyższego od niektórych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A62
SK 25/07
Wyrok z dnia 26 maja 2008 r.
brak granic czasowych umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A61
P 18/07
Wyrok z dnia 20 maja 2008 r.
Odrzucenie apelacji z powodu braków formalnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A60
SK 9/07
Wyrok z dnia 20 maja 2008 r.
prawo do wcześniejszej emerytury; praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A59
SK 91/06
Wyrok z dnia 13 maja 2008 r.
Warunki wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A58
P 50/07
Wyrok z dnia 13 maja 2008 r.
Działalność sprzeczna z ustawą o związkach zawodowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A57
SK 43/05
Wyrok z dnia 12 maja 2008 r.
Ograniczenie wolności słowa.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A56
K 18/05
Wyrok z dnia 6 maja 2008 r.
zasada równości wobec prawa - ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20084A55
SK 49/04
Wyrok z dnia 6 maja 2008 r.
Obciążenie kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej