Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (22)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
200810A192
P 53/07
Postanowienie z dnia 16 grudnia 2008 r.
Ordynacja podatkowa - naruszenie zasady dwuinstancyjności .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A191
P 4/07
Postanowienie z dnia 16 grudnia 2008 r.
Koszty sądowe, opłata podstawowa .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A190
SK 84/06
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A189
SK 84/06
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r.
Warunki przyjęcia skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A188
K 32/07
Postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r.
Wyłączenie możliwości odwołania się do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu ubiegania się o dofinansowanie projektu .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A187
P 39/08
Postanowienie z dnia 10 grudnia 2008 r.
Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A186
P 19/08
Postanowienie z dnia 10 grudnia 2008 r.
Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A185
SK 94/06
Postanowienie z dnia 9 grudnia 2008 r.
Postępowanie lustracyjne .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A184
P 52/07
Postanowienie z dnia 9 grudnia 2008 r.
Wymierzanie kary przez organy administracyjne .
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A183
P 16/07
Wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r.
Zasady obliczania odsetek od nieterminowego przekazania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych do otwartego funduszu emerytalnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A182
K 19/07
Wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r.
Dotacje gminy do działalności niepublicznych przedszkoli.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A181
P 16/08
Wyrok z dnia 17 grudnia 2008 r.
Zasady zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A180
P 68/07
Wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r.
Zamknięcie księgi wieczystej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A179
P 17/07
Wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r.
Zasady pobierania opłaty od apelacji.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A178
P 57/07
Wyrok z dnia 15 grudnia 2008 r.
Zasady wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie wniosku..
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A177
K 33/07
Wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r.
Postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez NIK oraz zróżnicowanie przesłanek nabywania prawa do emerytury według kryterium płci.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A176
K 12/08
Wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r.
Wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego..
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A175
SK 43/07
Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r.
Zwrot nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa..
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A174
K 61/07
Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r.
Rodzinne ogrodki działkowe..
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A173
P 48/07
Wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r.
Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy na czas określony..
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A172
K 37/07
Wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r.
Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200810A171
P 54/07
Wyrok z dnia 1 grudnia 2008 r.
Koszty sądowe.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej