Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (15)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20073A36
SK 40/05
Postanowienie z dnia 21 marca 2007 r.
odpowiedzialność sędziów i prokuratorów za działania poczynione w ramach wykonywania obowiązków służbowych, immunitet sędziowski i zasady jego uchylania.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A35
K 3/06
Postanowienie z dnia 13 marca 2007 r.
Zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A34
SK 78/06
Postanowienie z dnia 6 marca 2007 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A33
K 40/04
Wyrok z dnia 28 marca 2007 r.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A32
SK 3/05
Wyrok z dnia 27 marca 2007 r.
Ograniczenie prawa zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu - zasada dwuinstancyjności.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A31
SK 9/05
Wyrok z dnia 27 marca 2007 r.
Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A30
K 29/06
Wyrok z dnia 26 marca 2007 r.
Sporządzanie planu urządzenia lasu.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A29
U 1/07
Wyrok z dnia 22 marca 2007 r.
Zadania straży gminnej (miejskiej).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A28
K 35/05
Wyrok z dnia 20 marca 2007 r.
Zasada samodzielności finansowej gmin.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A27
K 47/05
Wyrok z dnia 19 marca 2007 r.
Ustanowienie obrońcy w procesie dyscyplinarnym funkcjonariusza: Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A26
K 8/07
Wyrok z dnia 13 marca 2007 r.
Termin składania oświadczeń majątkowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A25
K 54/05
Wyrok z dnia 12 marca 2007 r.
Utrata mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A24
K 28/05
Wyrok z dnia 7 marca 2007 r.
Uchylenie ubezwłasnowolnienia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A23
SK 54/06
Wyrok z dnia 6 marca 2007 r.
Zatrudnianie prokuratora w stanie spoczynku.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20073A22
P 45/06
Wyrok z dnia 6 marca 2007 r.
Prawo do zasiłku opiekuńczego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej