Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (17)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
200511A144
SK 24/05
Postanowienie z dnia 14 grudnia 2005 r.
prawo własności do pomieszczenia przynależnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A143
SK 4/03
Postanowienie z dnia 12 grudnia 2005 r.
prawo własności, prawo do dziedziczenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A142
K 49/05
Postanowienie z dnia 12 grudnia 2005 r.
Branżowy system emerytalny.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A141
K 18/05
Postanowienie z dnia 5 grudnia 2005 r.
Zasada równości wobec prawa - ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A140
K 45/05
Wyrok z dnia 21 grudnia 2005 r.
Zatrudnienie pielęgniarek i położnych wyłącznie na podstawie umowy o pracę.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A139
SK 10/05
Wyrok z dnia 21 grudnia 2005 r.
Wygaśnięcie hipoteki z mocy prawa (Uwaga! S 1/06 z 18.01.2006, ZU 2006/1A/11).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A138
SK 68/03
Wyrok z dnia 20 grudnia 2005 r.
Wygaśnięcie decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A137
U 7/04
Wyrok z dnia 19 grudnia 2005 r.
Kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A136
SK 61/03
Wyrok z dnia 14 grudnia 2005 r.
Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A135
SK 22/05
Wyrok z dnia 14 grudnia 2005 r.
Umorzenie postępowania wobec adwokata.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A134
SK 53/04
Wyrok z dnia 13 grudnia 2005 r.
Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A133
SK 20/04
Wyrok z dnia 12 grudnia 2005 r.
Świadczenia pieniężne za deputat węglowy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A132
K 32/04
Wyrok z dnia 12 grudnia 2005 r.
Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Uwaga! S 2/06 z 25.01.2006, ZU 2006/1A/13).
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A131
Kp 3/05
Wyrok z dnia 7 grudnia 2005 r.
Ustawa z 1 lipca 2005 r. tzw. warszawska.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A130
SK 33/04
Wyrok z dnia 6 grudnia 2005 r.
Uwzględnienie w podstawie wymiaru emerytury wojskowej dodatku do uposażenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A129
SK 7/05
Wyrok z dnia 6 grudnia 2005 r.
Pozbawienie diet za udział w sesjach Rady Gminy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
200511A128
SK 26/05
Wyrok z dnia 5 grudnia 2005 r.
Pozbawienie dwuinstancyjnego postępowania sądowego w sprawie o wyłączenie mienia z masy upadłości.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej