Proszę czekać trwa pobieranie danych
Sygnatura K 20/02 link do IPO
Rodzaj orzeczenia Wyrok
Data 23 wrzesień 2003
Dotyczy konstytucyjność art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), ograniczającego roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody
Miejsce publikacji
OTK ZU 7A/2003, poz. 76
Dz.U. Nr 170, poz. 1660 z dnia 30 września 2003 r. ISAP RCL
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej