Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (25)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20036A73
P 26/02
Postanowienie z dnia 28 lipca 2003 r.
koszty postępowania przed Sądem Antymonopolowym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A72
K 13/02
Postanowienie z dnia 17 lipca 2003 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A71
Pp 1/02
Postanowienie z dnia 16 lipca 2003 r.
konstytucyjność zasad działania partii politycznej Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A70
K 26/02
Postanowienie z dnia 15 lipca 2003 r.
konstytucyjność przepisów ustawy o partiach politycznych, dotyczących korzystania z majątku własnego partii.
20036A69
U 7/02
Postanowienie z dnia 18 czerwca 2003 r.
dożywianie uczniów.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A68
SK 30/02
Postanowienie z dnia 18 czerwca 2003 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A67
K 16/02
Postanowienie z dnia 18 czerwca 2003 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A66
K 25/01
Postanowienie z dnia 18 czerwca 2003 r.
przepisów KPC wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego; postępowanie przed Sądem Antymonopolowym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A65
SK 10/02
Postanowienie z dnia 2 czerwca 2003 r.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A64
K 35/01
Wyrok z dnia 14 lipca 2003 r.
konstytucyjność art. 37 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A63
SK 42/01
Wyrok z dnia 14 lipca 2003 r.
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczących stanu spoczynku sędziów.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A62
P 10/02
Wyrok z dnia 8 lipca 2003 r.
zgodności art. 54 kodeksu wykroczeń z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A61
SK 38/01
Wyrok z dnia 7 lipca 2003 r.
konstytucyjność zmiany wprowadzonej obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów o sprostowaniu błędów w art. 156 § 1 Kodeksu Karnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A60
K 25/01
Wyrok z dnia 2 lipca 2003 r.
przepisów KPC wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego; postępowanie przed Sądem Antymonopolowym.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A59
P 27/02
Wyrok z dnia 2 lipca 2003 r.
konstytucyjność art. 23 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A58
P 31/02
Wyrok z dnia 1 lipca 2003 r.
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego zawężających krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A57
K 8/02
Wyrok z dnia 30 czerwca 2003 r.
konstytucyjność przepisów ustawy o izbach rolniczych nakładających na gminy obowiązek odprowadzania 2 % odpisów z wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A56
P 1/03
Wyrok z dnia 30 czerwca 2003 r.
konstytucyjność rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego właściwości sądów w sprawach czynów karalnych z prawa prasowego oraz prawa autorskiego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A55
P 24/02
Wyrok z dnia 17 czerwca 2003 r.
konstytucyjność art. 4 ust 5 ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A54
K 52/02
Wyrok z dnia 16 czerwca 2003 r.
konstytucyjność art. 137 ustawy o służbie cywilnej, zmieniającego status pracowniczy osób zatrudnionych na podstawie mianowania.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A53
SK 37/02
Wyrok z dnia 10 czerwca 2003 r.
konstytucyjność art. 9 § 1 kodeksu pracy, określającego źródła prawa pracy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A51
SK 12/03
Wyrok z dnia 9 czerwca 2003 r.
norma intertemporalna wyrażona w art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A50
SK 5/03
Wyrok z dnia 9 czerwca 2003 r.
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących wznowienie postępowania sądowego.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A49
K 43/02
Wyrok z dnia 3 czerwca 2003 r.
zgodność z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
20036A48
SK 34/01
Wyrok z dnia 2 czerwca 2003 r.
zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, w zakresie w jakim ograniczają wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej